obvestilo MKGP, 06/08/2017

Obisk ministra na Primorskem

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je včeraj udeležil 89. seje Sveta Severne Primorske (Goriške statistične) regije v Bukovici, kjer je z župani govoril o nadaljnjem razvoju vinogradov na območju Vrtojbensko-Biljenskih gričev ter postopkih obnove zadrževalnika Vogršček in pripadajočega razvodnega sistema.

 

V skladu z dogovorom na 87. seji Sveta Severne Primorske (Goriške statistične) regije je skupina županov v sodelovanju s predstavniki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) pripravila načrt oddaje skladovih kmetijskih zemljišč kompleksa Vrtojbensko-Biljenskih gričev v zakup. S KZ Vipava je SKZG 16. 5. 2017 podpisala sporazum o začasni obdelavi vinogradov, ki  na območju Vrtojbensko-Biljenskih gričev še niso bili oddani v začasno obdelavo do konca leta 2017, in sicer v obsegu 58 ha. Pospešeno rešuje težavo s solastništvom na nekaterih zemljiščih, do 30. septembra pa 2017 bo objavil ponudbo za zakup vinogradov na Vrtojbensko – Biljenskih gričih. Zemljišča se bodo oddala v zakup po obstoječih GERK-ih in GERK-ih, ki so bili vpisani v preteklosti, pod pogoji, da se konfiguracija terena ne spreminja in obstoječe poti ohranijo. Ponudba za zakup se bo razdelila na več sklopov in objavila naenkrat z možnostjo sprejema ponudbe za posamezni sklop.

 

Ministrstvo je župane seznanilo z rezultati monitoringa vode za namakanje v zadrževalniku Vogršček. Rezultati še zmeraj kažejo, da je vsebnost bakterij e.coli pod mejno vrednostjo, ki jo predpisuje Evropska unija, kar pomeni, da je voda uporabna za namakanje. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravlja tehnološke smernice, po katerih bodo lahko kmetovalci, ki koristijo vodo iz namakalnega sistema Vogršček, videli, kdaj je lahko uporabljena voda iz zadrževalnika. Smernice so v usklajevanju z ministrstvom in Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v čim krajšem času občinam poslalo pobudo za prenos lastništva razvoda namakalnega sistema Vogršček. V tem procesu se bo naredila ocena dveh različnih pristopov sanacije sistema in sicer možnosti obnove obstoječega ter možnost izgradnje novega.

 

Pogovor je potekal tudi o obnovi zadrževalnika Vogršček. Po načrtih Ministrstva za okolje in prostor bo do novembra pripravljena razpisna dokumentacija za obnovo, razpis pa objavljen v začetku leta 2018. Odločitev o nadaljnjih korakih bo sprejeta na naslednjem Svetu regije, ki bo 14. julija v občini Renče-Vogrsko.

view counter