obvestilo KGZS, 03/14/2017

Občni zbor Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme

Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme ima status priznane rejske organizacije in je nosilec izvajanja rejskega programa. V Šentjerneju je 12. marca potekal redni letni občni zbor združenja, ki se ga je udeležilo prek 250 rejk in rejcev konj te pasme. Za predsednika združenja je bil izvoljen Franci Omahen iz Višnje gore.

Med povabljenimi gosti je bil prisoten tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, ki je v pozdravnem nagovoru izrazil čestitke združenju za dosedanje delo in uspehe na področju rej ter promocije konj slovenske hladnokrvne pasme. Poudaril je pomen dobrega sodelovanja združenja s KGZS, ki nudi strokovno podporo njihovemu delu in zaželel novemu vodstvu uspešno delo.

view counter