obvestilo MKGP, 08/08/2017

Štajerski hmelj zaščiten pri evropski komisiji

Foto: Franc Uršič

Evropska komisija je danes v Uradnem listu Evropske unije objavila registracijo Štajerskega hmelja kot proizvoda z zaščiteno geografsko označbo (ZGO), ki je tako že 24. slovenski proizvod, zaščiten pri Evropski Komisiji. Vlagatelj vloge za zaščito Štajerskega hmelja z zaščiteno geografsko označbo je Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije.
Geografsko območje, na katerem se prideluje Štajerski hmelj, določajo meje štajerske pokrajine na zahodu, na jugozahodu in jugu se meja nadaljuje po reki Savi, na jugovzhodu je meja državna meja s Hrvaško, na vzhodu reka Mura ter na severu državna meja z Avstrijo.

Štajerski hmelj predstavljajo slovenske sorte hmelja, ki so vpisane v slovensko sortno listo. To so predvsem: Savinjski golding, Aurora, Atlas, Ahil, Apolon, Bobek, Buket, Blisk, Celeia, Cekin, Cicero, Cerera, Dana, Styrian gold, Styrian Eureka in Styrian Eagle. V največjem obsegu se pridelujejo sorte hmelja Aurora, Bobek, Celeia in Savinjski golding, nekaj odstotkov pridelave pa zavzemata novejši sorti Dana in Styrian gold.

V postopku registracije Štajerskega hmelja pri Evropski komisiji je na slovensko vlogo ugovarjala Avstrija, saj se tudi na območju avstrijske Štajerske prideluje štajerski hmelj pod imenom »Hopfen aus der Steiermark« in »Hopfen aus der Südsteiermark«. Slovenija in Avstrija sta v času pogajanj dosegli dogovor, da lahko Avstrija za hmelj, proizveden na območju Štajerske v Avstriji, še naprej uporablja imeni »Hopfen aus der Steiermark« in »Hopfen aus der Südsteiermark«, vendar mora biti v istem vidnem polju, kot ti imeni, vedno naveden še dodaten sklic na avstrijsko poreklo (npr. »Hopfen aus der Steiermark« Osterreich). Avstrijski proizvajalci na embalaži ne smejo uporabljati elementov, ki kakorkoli asociirajo na Slovenijo. Avstrija pri izvozu proizvodov, ki uporabljajo omenjeni avstrijski imeni, le-teh me s,e uporabljati, uporabi lahko le izraz »avstrijski hmelj«. SIovenski pridelovalci lahko ime »Štajerski hmelj« prevajajo v druge jezike. Pri prevodu v nemški jezik se izraz »Štajerski« ne prevaja.

Vsebino dogovora med Slovenijo in Avstrijo je pri registraciji Štajerskega hmelja v celoti upoštevala tudi Evropska komisija.

view counter