obvestilo KGZS, 01/30/2016

Zelenjavna veriga spet aktivna

Foto: Franc Uršič

Odbor zelenjavne verige je zaradi težav v zvezi z umikom presežkov zelenjave s trga v letu 2015 zahteval sestanek z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Minister je predstavnike zelenjavne verige sprejel v začetku januarja. Na sestanku so bile izpostavljene predvsem težave v zelenjadarstvu ob presežkih pridelane zelenjave in težave zaradi pomanjkanja sredstev za varstvo rastlin v zelenjadarstvu. Razprava je tekla tudi o težavah pri javnem naročanju zelenjave ter pri organiziranosti in najemu zemljišč. Vsi prisotni so si bili enotni, da je bil storjen korak naprej in da mora zelenjavna veriga nujno nadaljevati s svojim delom.

Odbor zelenjavne verige se je ponovno sestal 28. januarja 2016. Opravil je pregled dosedanjega dela in se dogovoril glede nalog v tem letu. Tako se morajo dokončati priporočila glede t.i. »slovenske police« v trgovinah, pravil informiranja potrošnika in dogovora o dobavi.

Na Odboru je bilo tudi tokrat  govora o možni širitvi članstva, saj je Dogovor odprt tudi za druge trgovske sisteme oziroma druge deležnike v zelenjavni verigi. K podpisu Dogovora in sodelovanju so bili nekateri trgovski sistemi že povabljeni, vendar se še niso odzvali. Člani Odbora so se dogovorili, da bodo z javnim pozivom ponovno povabili k sodelovanju tudi druge zainteresirane.

Člani Odbora so ugotovili tudi, da jim je v skladu s poslovnikom potekel mandat, in da morajo podpisniki Dogovora imenovati nove člane. Odbor naj bi se tako v februarju 2016  na novo oblikoval. Novi člani bodo imenovali tudi predsednika Odbora in njegovega namestnika.

view counter