obvestilo MKGP, 09/09/2016

Vozličasti dermatitis resna grožnja za govedorejo

Minister mag. Dejan Židan z delegacijo se je na povabilo ministrice za kmetijstvo in hrano Republike Bolgarije Desislave Taneve in Evropskega komisarja za zdravje in varno hrano Vytenisa Andriukaitisa v Bolgariji udeležil ministrske konference o vozličastem dermatitisu. Gre za akutno virusno bolezen goveda in vodnih bivolov, ki lahko prizadene živali vseh starosti, predstavlja pa veliko grožnjo za evropsko govedorejo.
Glavni namen ministrske konference je bila obravnava problematike širjenja bolezni vozličastega dermatitisa v dveh državah članicah Evropske unije in v državah zahodnega Balkana ter izmenjava pogledov o ukrepih, potrebnih za zajezitev širjenja te bolezni. Še pred zasedanjem ministrov so se sestali direktorji veterinarskih služb ter se seznanili z zadnjim stanjem širjenja bolezni ter ukrepi, ki jih pristojne veterinarske oblasti izvajajo na okuženih in ogroženih območjih. Strokovnjaki, predstavniki komisije in direktorji veterinarskih služb so pripravili predloge ukrepov za ministrsko konferenco. Iz Slovenije se je tega srečanja udeležil generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Janez Posedi.
Minister mag. Dejan Židan je v današnji razpravi poudaril, da se Slovenija zaveda nevarnosti, ki jo širjenje vozličastega dermatitisa v nekaterih državah članicah in v državah zahodnega Balkana predstavlja za zdravje živali, kot tudi gospodarske škode, ki bi ob tem nastala, ne samo v posamezni državi članici temveč tudi v regiji in EU na sploh. »Slovenija je aktivno sodelovala pri naporih držav iz regije, da bi se omogočilo pravočasno in učinkovito ukrepanje, za preprečitev vnos oziroma širjenje bolezni«. Ob tem je minister dodal, da lahko ugotovimo, da so zaključki konference prinesli pomembne rešitve za nadaljnje postopke in odnos do bolezni. »Vozličasti dermatitis je problem regije, zato je potrebna dobra koordinacija z izmenjavo informacij med državami in Evropsko komisijo«, je še dejal minister ter dodal, da bolezen ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, prav tako ne mleko in meso okuženih oziroma cepljenih živali. EU agencija EFSA je tudi predstavila znanstveno mnenje v katerem je podprla cepljenje kot najučinkovitejši ukrep za preprečitev širjenja bolezni, Evropska komisija pa bo pripravila dokument (pravno podlago), v katerem bo opredelila pravila za promet s cepljenimi, živalmi in njihovimi proizvodi iz držav, ki nimajo bolezni in okuženih držav. »Zavedamo se, da bo bolezen še nekaj časa prisotna, vendar bo potrebno v prihodnje razmisliti o pogojih za ponovno pridobitev statusa države proste«, je še zaključil mag. Židan.
Bolezen vozličastega dermatitisa je akutna virusna bolezen goveda in vodnih bivolov, ki lahko prizadene živali vseh starosti. Bolezen se hitro širi, predvsem s premiki živih živali. Glavni način prenosa bolezni je mehanski prenos z vektorji iz debla členonožcev (Arthropoda). Čeprav do sedaj ni bila ugotovljena specifična vrsta vektorja, imajo komarji in muhe veliko vlogo pri prenosu bolezni. V manjši meri lahko predstavlja vir okužbe tudi neposreden stik med okuženimi živalmi. Do prenosa bolezni lahko pride tudi z zaužitjem vode in krme, onesnažene s slino okužene živali. Bolezen, ki je do nedavnega veljala za eksotično, se je po pojavih v Turčiji in v letu 2014 na severnem delu Cipra, v lanskem letu pojavila prvič tudi na ozemlju Evropske unije. Glede na hitrost širjenja pa ukrepi, ki se trenutno izvajajo na podlagi zakonodaje EU, ne zadostujejo za zajezitev nadaljnjega širjenja bolezni in je pričakovati pojav bolezni tudi v drugih državah EU. Več o bolezni in ukrepih je objavljeno na spletni strani UVHVVR.

view counter