Igor Škerbot, 02/05/2016

Dognojevanje ozimnih žit

Foto: Darinka Sebenik

Za prvo dognojevanje za ozimno pšenico v večini primerov zadostuje 40 do 70 kg dušika/ha. Največkrat uporabljamo enostavna mineralna dušikova gnojila, kot sta KAN ali UREA, v količinah od 150 do 260 kg/ha. Na dobro založenih tleh s stopnjo oskrbljenosti C ali D uporabimo za dognojevanje KAN. Na slabše založenih tleh s stopnjo oskrbljenosti A ali B ter tam, kjer nismo opravili predsetvenega gnojenja s sestavljenimi mineralnimi gnojili (NPK) ali z organskimi gnojili, pa lahko uporabimo za prvo dognojevanje NPK 15-15-15 v odmerku 300 do 400 kg/ha. Za dognojevanje v tem času lahko uporabite tudi gnojila YaraBela™ Sulfan 24 ali YaraBela™ Extran 26 ali 27 ter sestavljena mineralna gnojila YaraMila™ 8-24-24. Če je pomlad suha, ko v zgornjih slojih tal ni dovolj vlage, priporočamo v zadnjih letih večkrat uporabljeno foliarno dodajanje dušika, bodisi z raztopino UREJE ali z drugimi pripravki, na primer YaraVita Gramitrel™ v količini 2 do 4 l/ha. Slednji vsebuje tudi nekatera mikro hranila, na primer magnezij (Mg), mangan (Mn), baker (Cu) in cink (Zn). Sicer je primerna za prvo dognojevanje ozimin tudi gnojevka v količini 15 do 20 m3/ha, ki jo priporočamo nanašati nizko po posevku žit s cisternami, ki imajo vlečne cevi. V suhi pomladi so zelo dobrodošla tudi tekoča organska gnojila, zato velja razmisliti o njihovi uporabi. Za prvo dognojevanje ozimnega ječmena, ozimne rži ali tritikale priporočamo vsaj 10 % nižje odmerke kot pri pšenici, odvisno od stanja posevkov teh ozimin. Tako je priporočen odmerek za ozimni ječmen, rž in tritikalo od 40 do 60 kg N/ha.

view counter