obvestilo MKGP, 12/02/2016

Še ena pomoč pridelovalcem mleka

Foto: tapetos.pl

Vlada RS je 1. 12. 2016 izdala Uredbo o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka, ki jo pripravilo Kmetijsko ministrstvo. Višina sredstev, namenjenih za ukrep, znaša 2.291.012 EUR, od tega so EU sredstva v višini 1.145.506 EUR in nacionalna sredstva v enaki višini. Na podlagi EU zakonodaje bo pomoč nediskriminatorno dodeljena vsem proizvajalcem mleka, ki bodo v tekočem trimesečnem obdobju januar-marec 2017 oddali prvim kupcem mleka enako količino mleka ali nižjo količino mleka kot v referenčnem obdobju januar-marec 2016. Višina pomoči za kmetijska gospodarstva se bo izračunala glede na odzivnost kmetijskih gospodarstev.

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo proizvajalcem mleka, ki bodo izpolnjevali pogoje, posredovala predtiskan obrazec s podatki o njegovi oddaji mleka. Proizvajalec mleka bo moral podpisan obrazec vrniti na Agencijo. Pomoč bo upravičencem v sektorju mleka in mlečnih proizvodov izplačana do 30. 9. 2017.

view counter