Metrob d.o.o., 03/22/2015

Spomladansko varstvo žit pred pleveli

Da ekonomična pridelava žit nujno vključuje tudi zatiranje plevela, je strokovno že dolgo dokazano. Opuščanje tega ukrepa vodi k nizkim pridelkom in višji stopnji obolevnosti žit. Zato je za pridelovalca najpomembnejša optimalna izvedba opravila, ko prevladujejo neugodne vremenske razmere, ki se kažejo kot preobilica vlage ali kot nizke temperature.

Dodaten izziv so vremenske razmere, ki so ugodne za rast žit, istočasno pa pospešujejo razvoj plevela. Učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev, namenjenih njegovemu zatiranju pa je praviloma precej omejena. Izbor ustreznega sredstva je zato za ciljno naravnanega pridelovalca precejšen izziv.

Strokovno ustrezen izbor bi moral vključevati naslednje parametre:

-          zapleveljenost njive (številčnost in vrsto prevladujočega ali pričakovanega plevela),

-          razvojno fazo žit,

-          razvitost plevela v času tretiranja,

-          dnevno in nočno temperaturo zraka.

Vsi navedeni dejavniki odločilno vplivajo na uspešnost ukrepa, ta pa posledično na strošek, ki je ne glede na absolutno vrednost visok, če ukrep ni uspel in relativno nizek, če je bil ukrep uspešen.

Spomladi je optimalen čas za zatiranje

Če plevela v ozimnem žitu nismo zatirali jeseni, je optimalen čas za to spomladi, v fenofazi razraščanja žit. Ukrepanje prav v tem času pogojuje dejstvo, da plevel od razraščanja žit naprej zelo zmanjšuje rast in posledično pridelek; torej očitno zmanjšuje ekonomičnost pridelave.

Omejitveni dejavniki pravočasne izvedbe pri oziminah so v praksi pogosto:

-          razmočen teren in zato zmanjšana sposobnost obremenitve tal,

-          nizke temperature (zlasti nočne) in z njo povezane potencialne poškodbe kulture (fitotoksičnost),

-          pogoste padavine, ki sperejo nanos pred učinkovanjem sredstva, ali pa

-          intenzivna rast, zaradi katere je časovno okno, ki je na voljo za aplikacijo, izrazito ozko.

Vse našteto pa lahko učinkovito premostimo z izborom ustreznega herbicida.

Novo na slovenskem trgu

Biathlon® 4D je na slovenskem trgu nov herbicid, ki ima dovoljenje za uporabo v vseh ozimnih in jarih žitih. Omogoča zanesljiv nadzor vseh gospodarsko pomembnejših širokolistnih plevelov.

Herbicid Biathlon® 4D je, sestavljen iz dveh preverjenih aktivnih snovi, ki se medsebojno učinkovito dopolnjujeta. Za njegovo učinkovito delovanje je pomembno, da plevel vznikne, saj sprejem snovi poteka iz nadzemnih delov plevelnih rastlin v podzemnega. Sinergija obeh aktivnih snovi omogoča zanesljivo zatiranje tudi odpornejših vrst plevela in preprečuje pojav zmanjševanja učinkovitosti (antirezistenčna strategija). Na žitih pa izkazuje odlično selektivnost v širokem razponu razvojnih stopenj, v tleh pa podlega hitri razgradnji do neškodljivih metabolitov. Zato je varen za prihodnji posevek in ne omejuje kolobarja.

 

Zaradi zahteve po vsrkanju v rastline in hkratne nevarnosti, da se spere (plohe, nevihte), je Biathlon® 4D na voljo izključno v kombinaciji z močilom Dash® HC, s komercialnim nazivom Biathlon®-Pack, ki je namenjen sočasni kombinirani uporabi.

Naloga močila je optimiranje nanosa in obstojnosti škropilne brozge na površini rastlin (preprečuje izgube s kapljanjem in optimalnejšo porazdelitev po površini) kot tudi zmanjševanje negativnega vpliva trde vode (visok pH, kalcij), pospeševanje prehajanja aktivne snovi skozi voščeno povrhnjico listov in zvišanje vsrkanja herbicida v celoti.

To sodobno sredstvo je narejeno v obliki močljivih zrnc (WG), ki so izjemno topna in sposobna takojšnjega delovanja. To bistveno olajšuje pripravo škropilne brozge in v kombinaciji z Dash® HC omogoča hitro delovanje ob izjemni obstojnosti na spiranje.

Ob tem je dobro vedeti, da ima sredstvo dve prednosti: polno učinkovanje v eni uri po nanosu in optimalen sprejem tudi pri nizki vlažnosti zraka, zato zanesljivo deluje tudi v spremenljivih vremenskih razmerah.

Učinkovito zatiranje plevelov

Nizke nočne temperature spomladi pogosto omejujejo izbor ustreznega herbicida, saj je znano, da znižujejo učinkovitost in selektivnost žitnih herbicidov. Široka temperaturna toleranca Biathlona® 4D je zato nedvomno dodatna prednost tega sredstva, saj ga lahko uporabljamo, tudi ko so nočne temperature nižje.

Če je v praksi učinkovito zatiranje neizenačene plevelne flore poseben izziv, je z Biathlonom® 4D zdaj odpravljeno tudi to: sredstvo v registriranem odmerku učinkovito zatira plevel tako v zgodnjih kot v razvitejših oblikah. Preizkušanja v letu 2013 so potrdila, da se učinkovitost tudi pri večjem plevelu ne zmanjša. To pomeni, da je skoraj enaka, če je na primer smolenec v začetnem razvoju lističev do stranskih poganjkov, ali če je že razvejan.

Toleranca do širokega razpona razvojnih faz ozimnih in jarih žit ter široka kompatibilnost mešanja (graminicidi, listna gnojila in fungicidi) ob aplikaciji z nižjimi odmerki vode (100 do 400 L/ha) omogočata optimalno varstvo žit v obdobju, ki je prilagodljiv drugim opravilom na kmetiji.

Biathlon® 4D tako uporabljamo:

-          neodvisno od vremenskih razmer, od začetka vegetacije pri oziminah oziroma od stopnje razvitega tretjega lista pri jarinah, do faze zastavičarja, ko ga lahko mešamo s fungicidi, graminicidi ali gnojili;

-          v vseh ozimnih in jarih žitih, s priporočenim odmerkom: 50 do70 g/ha Biathlon® 4D + Dash® HC oziroma 1 × Biathlon-Pack za dva hektarja žit.

Odlično deluje na vse gospodarsko pomembne širokolistne plevele v žitih, vključno s smolencem, modrim glavincem, makom, kamilico, navadno zvezdico, škrlatnordečo mrtvo koprivo, križnicami, jetičniki, ščiri, belo metliko, dresnimi, krvomočnico in drugimi.

 

 

 Biathlon1  Biathlon2
 Kontrola (kopriva, jetičnik, zvezdica), dne 11.04.2013

 

Aplikacija:  50 g/ha Biathlon® 4D + 0,5 L/ha Dash® HC, izvedena 18.04.2013.

Tretirana površina 07.05.2013

 

Slovenske izkušnje iz leta 2014

Kaj se lahko naučimo za letošnje leto? Zaradi visokih temperatur v zimi 2013/14 so žita, pa tudi pleveli, ves čas nemoteno rasli. Ob prvem dognojevanju žit, ki ga je večina pridelovalcev izvedla že konec februarja, so bili posevki srednje, do močno zapleveljeni. Med pleveli so prevladovali škrlatnordeča mrtva kopriva, jetičniki, kamilice in smolenec. Samosevna ogrščica je v tem času že cvetela. Vendar pa so bila polja, tretirana z Biathlon® 4D,  kljub velikosti plevela čista do spravila posevka. V praksi se je tako potrdila trditev, da sredstvo poseduje izjemno dobro herbicidno delovanje v širokem razponu razvojnih faz širokolistnega plevela.

Zaradi podobnih vremenskih razmer med leti ne kaže pozabiti, da so bila lani v času prvega dognojevanja v posevkih strnih žit že močno prisotne tudi bolezni. Ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres) in ječmenov (rženi) listni ožig (Rhynchosporium secalis) v ječmenu ter začetki okužb z listno pegavostjo (Mycospherella graminicola) v pšenici. Zaradi gospodarskega pomena vseh navedenih je tudi letos nujen skrben nadzor posevkov in pravočasno zatiranje (Opus 1).

 

Biathlon® 4D – ime ni naključje

Biathlon® 4D je vsestransko uporaben herbicid s štirimi poglavitnimi prednostmi za pridelovalce žit:

foto 1

 

1. Časovna prilagodljivost, širok razpon uporabe od fenološke faze BBCH 13 do 39 (od faze 3. listov žit do stopnje zastavičarja). 

 

Omogoča škropljenje v najprikladnejšem razpoložljivem času.

 foto 2

 2.    Vremenska neodvisnost, širok temperaturni razpon in odpornost na dež
-    zanesljiva učinkovitost pri nižjih temperaturah,
-     odpornost na dež že eno uro po nanosu (uporaba v spremenljivih vremenskih razmerah).


Neodvisnost od temperatur in spremenljivih vremenskih pogojev.

 

foto 3

3.    Številne možnosti mešanja, odlična kompatibilnost pri mešanju:
- manjša potrebna količina vode prihrani čas za pripravo brozge in denar,
- dvig učinkovitosti in jamstvo učinkovanja z močilom Dash® HC.

 

Izbor sočasno uporabljenih proizvodov prilagojen tehnologiji pridelave.

foto 4

4.    Širok spekter – učinkovito zatiranje vseh vrst širokolistnega plevela
-    Enostavno: En izdelek za vsa žita.
-    Zanesljivo: Izjemen nadzor pri različnih vremenskih pogojih.
-    Varno: Za pridelek; ni omejitve kolobarja.

 

Jamstvo za zanesljiv pridelek.

 

Več informacij na: www.metrob.si

view counter