Obvestilo UVHVVR, 09/16/2015

Odkrili kravo s sumom na BSE

Foto: Darinka Sebenik

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI)  je danes po faksu obvestil Agencijo za varno hrano, veterinrstvo in varstvo rastlin, da so s hitrimi postmortalnim testom postavili sum na BSE pri kravi cikaste pasme, rojeni 22.3.2003. Krava je poginila na kmetiji na Dolenjskem in bila odpeljana na Veterinarsko higiensko službo (VHS) Novo mesto. V okviru rednega monitoringa je bila vzorčena na BSE.

 

Gre za deveti primer BSE, ki je bil potrjen v Sloveniji, zadnji leta 2007. Vsi primeri so pokazali sliko klasične BSE.

 

UVHVVR je opravila epizootiološko poizvedbo in uvedla ukrepe za izkoreninjenje bolezni (prepoved premikov živali z in na kmetijo, določitev kohorte in zadnjih dveh potomcev). Iz epizotiološke poizvedbe je razvidno, da je krava tekom življenja zamenjala tri lastnike. Po trenutno znanih podatkih je kmetija, na kateri je žival poginila, redila samo to kravo. Kmetija na kateri je bila žival rojena, pa trenutno redi 12 govedi.

 

BSE pozitivna krava v zadnjih dveh letih pred potrditvijo bolezni ni imela potomcev. V krmni in rojstni kohorti so bile 4 živali. Ena od teh živali je še živa in se nahaja na kmetiji v Zasavju. Če bo bolezen potrjena, bo to žival v okviru ukrepov izkoreninjenja bolezni potrebno usmrtiti in neškodljivo odstraniti.

 

Rezultate potrditvenih preiskav pričakujemo tekom dneva. V kolikor bodo rezultati potrditvenih preiskav pozitivni, bo NVI vzorce poslal v Referenčni laboratorij Evropske Unije za transmisivne  spongiformne encefalopatije (EURL za TSE) v Veliko Britanijo, kjer bodo opravili dodatno diskriminatorno testiranje za razločitev, ali gre za klasično ali atipično obliko BSE. V skladu s točko 3.1.(c) Poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001 ES je namreč potrebno vsak pozitiven primer BSE še dodatno analizirati - tipizirati.

 

Slovenija ima od maja leta 2013 status države z zanemarljivim tveganjem za BSE. Ne glede na to, ali bo končna diagnoza preiskav opravljenih v EURL za TSE v Veliki Britaniji klasična ali atipična BSE, nov primer ne bo vplival na status Slovenije glede BSE, saj je bila krava, pri kateri smo potrdili BSE, rojena pred več kot enajstimi leti.

 

Ugotovljen sum na BSE pomeni, da vzpostavljen sistem zgodnjega odkrivanja bolezni, ki ga izvaja UVHVVR in z njo povezane službe, deluje in s tem zagotavlja varno okolje za rejce živali ter  zagotavlja varovanje zdravja potrošnikov.

view counter