Darinka Sebenik, 11/24/2015

Nagrade za krave s 100.000 kg mleka

Foto: Anka Dolinar

Na včerajšnjem volilnem občnem zboru Društva rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji, v Viteški dvorani na Biotehniški fakulteti na Rodici so podelili zvonce osmim rejkam in rejcem. To pomeni, da imajo živali, ki so presegle mejo 100 tisoč kilogramov. Zvonce so prejeli:

Alojz Vernik, Spodnje Hoče, Hočka cesta 50, Hoče za kravo Biba 18;

Nada Jamšek, Moste 3, Komenda za kravi Keli in Magi;

Alojz Urbanc, Goriče 24, Golnik za kravo Pirša 14;

Denis Pintarič, Zamušani 76, Gorišnica za kravo Obala;

Franci Firm, Podšentjur 25, Litija za kravo Sola;

Jernej Hafner, Žabnica 9, Žabnica za kravo Dama 1;

Sandi Erker, Kočno ob Ložnici 15, Laporje za kravo Suza in

Franc Šutja, Očeslavci 1, Spodnji Ivanjci za kravo Erika 31.

Ker je bil to tudi volilni občni zbor, so imeli volitve in predsednik za obdobje 2016 do 2018 še naprej ostaja Gašper Napotnik, podpredsednika pa sta Rok Curhalek in Tomaž Černivec.

view counter