Alojz Sajovic, 10/29/2015

John Deere – sistem za optimalno oskrbo rastlin

John Deere GmbH & Co. KG je v sodelovanju s podjetji LAND-DATA Eurosoft, Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH in Sulky Burel razvil sistem za optimalno oskrbo rastlin (ang. Connected Nutrient Management) z dušikom in fosforjem iz organskih in mineralnih gnojil. Uvrščajo ga med sisteme za zmanjševanje stroškov (ang. cost cutter), ker v obdobju med dvema žetvama omogoča načrtovanje in prilagajanje gnojenja glede na pričakovan pridelek. Podatki, znanje in ključne tehnologije so »pametno« povezane med seboj in omogočajo optimalno razdeljevanje rastlinskih hranil tudi na podenotah posamezne parcele. Uporabnik lahko zdaj prvič hkrati natančno načrtuje, razdeljuje in dokumentira potrebe po dveh rastlinskih hranilih (dušik in fosfor) ne glede na to, v kakšni obliki je gnojilo – v organski ali mineralni. Časovno in količinsko ustrezna oskrba rastlin s hranili omogoča visoko učinkovitost izrabe, njihovo optimalno bilanco v tleh in s tem skrb za okolje.

view counter