Anton Darovic , 04/24/2015

Genomski bik številka ena na svetu

Cinema (Chevrolet × Snowman × Shottle)  je najboljši črno-beli genomski bik na svetu. Cinema je enkraten po svojih plemenskih vrednostih, saj je prvi genomski bik, ki je presegel SPV 170 in dosegel PV za količino mleka več kot 3.500 kilogramov. Njegove PV so zaradi sprememb v obračunu za april 2015 nekoliko padle. Tako ima zdaj SPV 167, ML 162, za količino mleka pa +3.048 kilogramov, za količino maščob +105 kilogramov, za količino beljakovin pa +92 kilogramov. Njegovo poreklo izhaja iz ameriške kravje družine Wa-Del-Hayden, v kateri je enajst generacij mater ocenjenih s telesno oceno EX ali VG, kar je izjemno. Njegova mati je bila že kot genotipizirana žival med najboljšimi na svetu in ima že zaključeno prvo laktacijo, v kateri je dosegla 16.655 kilogramov mleka s 3,7 odstotka masti in 3,3 odstotka beljakovin. Skupno je proizvedla 1166 kilogramov beljakovin in maščob. Slovenija je prva država, v kateri je Cinema na voljo za komercialno uporabo. Do zdaj je bil na voljo samo v selekcijske namene.

Poleg izjemno velike sposobnosti prireje mleka ima Cinema vrhunske tudi druge PV, ki so: ZV 112, DLŽ 123, PTP 107, PTM 106, PGP 109 in PGM 107. Zelo dobre PV ima tudi za telesne oblike, kjer ima ZL 120, posamezne skupine lastnosti pa so: mlečni tip 108, trup 109, noge 122, vime 110.

Potomke bodo večje živali, v mlečnem tipu, s povprečno globino trupa in povprečno prsno širino. V križu bodo nekoliko nadgrajene, vendar široke in dolge. Odlične noge odlikuje optimalen kot skočnega sklepa, tanek skočni sklep in visoki parklji. Stoja zadnjih nog bo vzporedna in gibanje zelo dobro.

Vime odlikuje visoko in široko mlečno zrcalo ter solidna pripetost pod trebuhom. Centralna vez bo nekoliko slabša, seski bodo nameščeni nevtralno, njihova dolžina pa bo tudi povprečna.

V GPZ smo ponosni, da lahko slovenskim rejcem ponudimo seme najboljšega genomskega bika na svetu, zato priporočamo njegovo uporabo.
Cena doze semena 34,00 € brez DDV

view counter