obvestilo Vlada, 11/19/2015

Denarna pomoč po izbruhu vraničnega prisada

Foto: Darinka Sebenik

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za ohranjanje kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja. Razlog za pripravo dopolnitve Uredbe je opredeljen kot  5. Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada (v nadaljnjem: ukrep IV). Izvajanje tega ukrepa pa je odpora kmetom zaradi škode, ki je nastala zaradi okužbe živali z vraničnim prisadom, zaradi katere so poginile. Sredstva se s to uredbo namenijo ohranitvi ekonomske sposobnosti kmetijskih gospodarstev, da nadaljujejo kmetijsko dejavnost oziroma rejo živali.

 

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na žival za odpravo posledic škode ob poginu živali zaradi izbruha vraničnega prisada. Višina nepovratnih sredstev namenjenih za ukrep IV znaša do 13.000 evrov v letu 2016.

view counter