Obvestilo UVHVVR, 11/19/2015

Bolezen modrikastega jezika

Foto: Dora Uršič

Avstrijski pristojni organi so UVHVVR včeraj obvestili o pojavu bolezni modrikastega jezika (BT) v Avstriji. Bolezen je bila ugotovljena pri govedu na treh gospodarstvih v deželah Steiermark in Burgenland.

 
Bolezen ni nevarna za ljudi oziroma se ne prenaša na ljudi. Prav tako bolezen ne vpliva na pogoje za trženje živil živalskega izvora. Za bolezen modrikastega jezika so dovzetni samo prežvekovalci.


Isti dan popoldne je bila UVHVVR obveščena s strani Nacionalnega veterinarskega inštituta o sumu na BT pri dveh kravah na gospodarstvu v SV Sloveniji v bližini avstrijske meje. Na gospodarstvu so že izvedeni prvi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni z živalmi (prepoved premikov živih živali izven območja z omejitvami). Ker gre za sum oziroma prvi primer bolezni na ozemlju Slovenije, so bili vzorci poslani v potrditev in določitev serotipa virusa v referenčni laboratorij EU, v Pirbright, Združeno Kraljestvo.


Zaradi opisanih dogodkov se je včeraj sestalo Državno središče za nadzor bolezni in sprejelo ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo. Določeno je območje z omejitvami, ki zajema območne urade UVHVVR Murska Sobota, Ptuj, Maribor in Celje. Na teh območjih veljajo posebni pogoji za premike dovzetnih vrst živali. Na območju z omejitvami bodo izdane odločbe z ukrepi in obvestila za tiste, ki jih ukrepi zadevajo.

view counter