Alojz Sajovic, 07/09/2014

Sejalnice za neposredno setev v strnišče

Po žetvi se na večini kmetijskih gospodarstev postavlja vprašanje, kako čimhitreje in ceneje obdelati strnišče ter hkrati posejati strniščne dosevke. V zaostreni ekonomski situaciji, v kateri je potrebno privarčevati vsak evro, je ekonomičnost obdelave in setve še toliko bolj pomembna. Poznamo več načinov setve strniščnih dosevkov, in sicer klasičen način (oranje, predsetvena priprava, setev), neposredno setev s specialno sejalnico brez obdelave tal, setev s sejalnico, nameščeno na rahljalnik, prekopalnik, krožno brano ali vrtavkasto brano, s katero lahko sejemo vse vrste semen. Ta način se v Sloveniji vse bolj uveljavlja, saj velja za eno izmed ekonomsko najugodnejših možnosti, ko z enim prehodom kakovostno opravimo dve poljedelski opravili hkrati.

Mehansko gnane sejalnice
Na prej omenjene priključke lahko namestimo mehansko ali pa električno gnano sejalnico. Mehansko gnana sejalnica je v svoji osnovi zelo podobna klasični žitni sejalnici, le da nima sejalnih elementov, zadelava semena pa poteka prek valja priključka. Pogon je lahko prek posebnega pogonskega kovinskega kolesa ali pa s posebnim verižnim prenosom, ki ga poganja valj priključka. Semena odmerjamo s pomočjo dozirnih enot in v prostem padu pridejo na obdelovana tla. Nekateri proizvajalci za bolj enakomerno razdeljevanje semena rastlin za ozelenitev na sejalnice namestijo več dozirnih enot ter jih opremijo s cevkami. Za čimboljše zagrinjanje semena so lahko priključki opremljeni s posebnimi prstastimi zagrinjali, ki zravnajo tla in še bolj kakovostno pokrijejo seme.

Električno gnane sejalnice
Poleg mehansko gnanih obstajajo tudi električno gnane sejalnice, pri katerih za pogon uporabljamo elektromotorčke, ki jih napaja traktorska baterija. Elektromotorček poganja trosilni disk in dozirno os. Ta vrsta sejalnic je izredno enostavna in lahke gradnje. Njena slabost je le ta, da je ne moremo uporabljati pri večjih setvenih normah. Zadnja izvedenka električno gnanih sejalnic, ki jo je predstavilo podjetje Amazone, pa ponuja električen pogon ter pnevmatski prenos semena od mesta doziranja do mesta setve. Sejalnica ima večjo, dvestolitrsko nasipnico, na katero je nameščena dozirna os z dozirnimi kolesci za normalno ter fino setev. Seme potuje od dozirnega kolesca po cevi do mesta odlaganja, ki je pri priključkih za pasivno obdelavo tal nameščeno za zadnjo vrsto delovnih elementov ali – pri vrtavkasti brani – pred vrtavke. Sejalna os in ventilator dobivata pogon od elektromotorčka. Upravljanje sejalnice je izvedeno prek upravljalnega terminala na dva načina, in sicer v osnovni izvedbi, ko lahko vklapljamo in izklapljamo dozirno os in ventilator, ter z nastavljanjem vrtljajev dozirne osi. Druga komfortna izvedba delovnega računalnika nam omogoča pomoč pri testnem preizkusu, prikaz vozne hitrosti, obdelane površine, števila delovnih ur. Poleg tega se število vrtljajev vseskozi prilagaja dejanski vozni hitrosti, vendar samo takrat, ko je delovni računalnik priključen na sedempolno signalno vtičnico traktorja.

view counter