Boris Grabrijan, 04/04/2014

Mednarodno ocenjevanje sokov in žganj v Rimu

Foto: Boris Grabrijan

Sadjarsko društvo Bele krajine je v sodelovanju s Kmetijo Raztresen, KGZS-zavodom Novo mesto, Čebelarsko zvezo Bele krajine in Javnim zavodom Krajinski park Kolpa uspešno izvedlo že 12. ocenjevanje domačih žaganj in sadnih sokov na TK Raztresen, v Rimu pri Adlešičih.

Tokrat je komisija ocenila 30 sokov in 47 žganj. Izločeni sta bili le dve žaganji. Čeprav je bilo nekaj manj vzorcev kot prejšnja leta, je iz rezultatov razvidno, da so sadjarji pri pripravi sokov in žganj ter likerjev zelo natančni. Letošnje ocene so bile nekoliko nižje kot lanske, vendar člani komisija menijo, da se je to zgodilo zato, ker je bilo leto 2013 manj ugodno za kakovost sadja, zvišali pa so tudi kriterije ocenjevanja.

Že več let na ocenjevanju v Beli krajini sodelujejo tudi partnerska zavarovana območij KP Kolpa, in sicer pridelovalci iz Krajinskega parka Goričko in Hrvaškega Nacionalnega parka Risnjak ter dosegajo zelo dobre rezultate. Uspešne sadjarje iz Prekmurja (posebno dober je bil tudi tokrat Štrefan Gjergjek) je na podelitvi priznanj spremljal tudi župan občine Cankova Drago Vogrinčič. Med Hrvaškimi kmeti pa je že leta najboljša kmetija Pintar iz Gorskega Kotarja, od koder tudi prihaja član ocenjevalne komisije Dragan Turk, sicer vodja nadzorniške službe v NP Risnjak.

Po nagovoru gostitelja Boreta Raztresena so zapele Kresnice-predice, Andrej Bajuk je v predavanju opozoril na pomembne finese pri kuhanju žaganj in sokov, udeleženci pa so lahko dobre in slabe prakse tudi sami poizkusili. Predsednik Sadjarskega društva Bela krajina Stanislav Muhič je podelil priznanja.


Fotogalerija

 

Rezutlati
Med sokovi je bil najbolje ocenjen breskov sok Martine Badovinac iz Metlike (20 točk), za spoznanje slabše je bil ocenjen breskov sok Štefana Gjergjeka iz Goričkega (19,63 točk), med likerji je tudi tokrat zmagovalec rdeči kutinov liker Blaža Kočevarja iz Semiča (19 točk), pri žganjih pa je zlato priznanje za nešpljevo žganje dobila belokranjska družina Jakša (18,63 točk).

Rezultati ocenjevanj sokov

Rezultati ocenjevanja žganj

view counter