Boris Grabrijan, 01/29/2014

Konec januarja je le prišla zima

Foto: Boris Grabrijan

Kar navadili smo se na mile temperature in zeleno zimo; pa nas je ponovno »presenetil« sneg. Vsi, ki imajo načrte o večjih delih jim je takšno stanje ustrezalo, a normalno je v našem območju januarja sneg in temperature zraka pod ničlo. In če snežna odeja ne bo trajala predolgo, bomo zadovoljni vsi: tisti ki radi uživajo v snežni zimski idili in tisti, ki bi radi opravljali svoja vsakodnevna opravila in ob tem nočemo zmrzovati. Fotografije

 

belokranjske_pramenenke

 

Velike količine zapadlega snega in teža vlažne snežne odeje sta nekaterim povzročila tudi veliko preglavic na cestah. Promet je sicer kmalu spet stekel, a posledice snegoloma so ponekod prav hude. Idilo ob Kolpi je v Pobrežju zmotil snegolom, ko so podrta drevesa predrla streho Kuzmine hiše ob mlinu. Skoraj nemočen lastnik v takšnem položaju potrebuje pomoč za sanacijo škode, še posebej, ker so podrta drevesa tudi sprostila pot kamenju, ki pada s podirajočega se obzidja Pobreškega gradu.

 

Prostoživeče živali prezimujejo vedno zunaj in v takšnem primeru nekatere potrebujejo naše razumevanje in pomoč. Lovci so ustavili zimski lov, ptičkom pa lahko v bližini naselij pomagamo vsi. Če jim v krmilnice ponudimo hrano, jim bomo pomagali prebroditi najtežje čase, ko v naravi ne najdejo dovolj hrane. Če se odločimo krmiti ptiče bomo imeli s tem veliko veselja ko jih bomo lahko opazovali v bližini svojega doma. Skrbeti pa moramo, da hrano zagotavljamo redno, tudi če te ne bo zelo veliko - (se bo pač na naše krmišče navadilo hoditi manjše število ptic) - pa mora biti krmljenje redno, saj se živali zelo hitro privadijo nekega ustaljenega ritma - in postanejo od pričakovane hrane odvisne.

 

Tradicionalno štetje vodnih ptičev v večini držav severne poloble je potekalo 18 in 19 januarja. Reka Kolpa je v popis vključena že od leta 2005 in Javni zavod KP Kolpa sodeluje z glavnim organizatorjem v Sloveniji, Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Rezultati štetja tokrat niso dobri, razlog pa je, da v tem času v Evropi še ni bilo snega in nizkih temperatur, vodostaj reke Kolpe je bil izjemno visok, tok pa močan. Bolj kot absolutne vrednosti je pomemben dolgoročni trend in rezultati sočasnega popisa v večjem delu Evrope.

 

Ponovo je vse več mejnih živali tudi preko zime na prostosti. Takšna reja živali je velik prijaznejša, zahteva pa več znanja in potrpežljivosti. Tudi poraba hrane je v tem primeru precej večja, saj se prežvekovalci grejejo tako, da dobro napolnijo vampe. Ovira je lahko oteženo krmljenje ob visoki snežni odeji, saj tudi najboljši traktorji lahko obtičijo v globokem snegu.

 

Gibanje je veh pogojih omejeno, a narava Krajinskega parka Kolpa vseeno nudi obilo užitka ljubiteljem narave. Obiščite nas!

view counter