Boris Grabrijan, 03/12/2014

Bilo je Gregorjevo - pri Veseliču v Podzemlju

Foto: Boris Grabrijan

V Gostilni Veselič se vsak teden odvijajo večeri, v katerih se akterji pomembnih dogodkov spominjajo teh časov in aktivnosti. V torek 11. marca so obiskovalcem  prireditve na nekatere pozabljene običaje vezane na ta dan in sv. Gregorija v pogovoru z legendarnim Tonijem Gašperičem opisali Anita Matkovič, kustodinja v Belokranjskem muzeju Metlika in Gregor Jevšček iz RIC Bela krajina. Delo povezano s ptiči in opis najbolj značilnih vrst ptic pa sta opravila mag. Hrvoje Teo Oršanič, direktor Kozjanskega regijskega parka in Boris Grabrijan, direktor Krajinskega parka Kolpa. Ljudska knjižnica Metlika je pripravila priložnostno razstavo knjig o ptičih, učenci iz harmonikarske šole Martina Težaka (svetovnega prvaka na diatonični harmoniki) pa so tudi glasbeno popestrili prijeten večer v Podzemlju. Tako kot nekoč gospodinje je Andreja Veselič Drakulič skrila ogromno majhnih darov po vsej gostilni s katerimi smo se sladkali dolgo v noč.

Gregorjevo je praznik, povezan z zaljubljenci (o Valentinovem kot takšnem prazniku se pri nas govori šele dobro desetletje). Tega dne, torej 12. marca se po ljudskem izročilu, ptički ženijo. In letos, ko že imamo prave spomladanske temperature, je temu res tako.

In zakaj pravimo, da se prav na Gregorjevo ptički ženijo? Ker je nekoč po julijanskem koledarju bil god sv. Gregorja na prvi pomladanski dan. Z uveljavitvijo novega koledarja gregorijanskega, leta 1582, pa se je god iz 21. marca premaknil na 12 marec. Vendar gregorijanski koledar ni dobil svojega imena po Gregorju Velikemu (papež okoli leta 540), ki goduje ta dan, pač pa po utemeljitelju popravljenega koledarja papežu Gregorju XIII, ki je živel dobrih tisoč let pozneje. Izraz, »da se ptički ženijo« pa pomeni, da ta čas že slišimo živahno žvrgolenje ptičev, dnevi so daljši in toplejši, pri delu ne potrebujemo luči, kmetje pričnejo z oranjem polj... Ponekod proslavijo ta praznik s spuščanjem lučk po reki ali potoku. Letos je vegetacija zaradi hude zime nekoliko zapoznela, a vseeno lahko slišimo glasno žvrgolenje ptičev.

V Krajinskem parku Kolpa se ob tem prazniku spomnimo aktivnosti povezanih s ptiči. Tamo smo 17. januarja z DOPPS-om sodelovali pri zimskem popisu vodnih ptičev, sedaj pa se pripravljamo na prihod ptic selivk. Pa tudi vas, bralce, prosimo, da nam sporočite prihod lastovk, štorkelj in prvo petje kukavic ter vijeglavk. Pozneje pa bomo že peto leto zapored popisali vsa gospodinjstva v parku in zabeležili prisotnost lastovičjih gnezd ter njihovo število.

Včeraj smo z osnovnošolci v Adlešičih izdelovali ptičje valilnice, prihodnjo sredo bomo že izdelane valilnice v OŠ Stari trg postavljali ob pešpoteh v okolici, konec meseca pa nas čakajo še podobne aktivnosti na Žežlju, kjer bomo akcijo speljali še z OŠ Vinica in ŠTD Vinica. Nekaterim ptičem duplarjem (ki za svoje bivališče potrebujejo drevesna dupla) tako pomagamo do gnezdišč (preveč intenzivno gozdarjenje jim krči življenjski prostor), druge pa s tem privabimo v našo bližino, da jih lahko opazujemo in pri tem neizmerno uživamo.

view counter