obvestilo MKGP, 05/31/2014

1. junij, dan Save

Foto: Franc Uršič

V nedeljo, 1. junija, obeležujemo mednarodni dan reke Save, ki ga je razglasila Mednarodna komisija za Savski bazen z namenom trajnostne rabe vodnih virov in čim bolj dejavnega povezovanja ljudi, ki živijo v porečju Save. Mednarodni dan Save je tudi svojevrsten prispevek k 29. juniju, mednarodnemu dnevu Donave. Članice Mednarodne komisije za Savski bazen so poleg Slovenije, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija.


Glavni dosežki Mednarodne komisije za Savski bazen (MKSB) so obnova plovnih poti na Savi, izdelan je prvi Načrt upravljanja s Savskim bazenom ter povezava teh vsebin z ureditvami za večjo kakovost življenja ob skupni reki. Glavna vloga Slovenije v MKSB je pragmatično povezovanje sektorjev in institucij za takšne ureditve, ki povečujejo kakovost življenja ob reki. Ena izmed odmevnejših idej je priprava »Savske kolesarske poti« od izvira do izliva, ki je naletela na izjemno dober odziv s 1. Kolesarsko turo Sava 2013 z željo, da postane tradicionalen dogodek.


Republika Slovenija v drugem polletju letošnjega leta prevzema predsedovanje Mednarodni komisiji za Savski bazen. V času predsedovanja bo Slovenija nadaljevala s pragmatičnim povezovanjem sektorskih vsebin (poplavna varnost, energetska raba voda, promet, namakanje, ribištvo, plovba, turizem,…) za načrtovanje in izvajanje takšnih ureditev, ki upoštevajo lokalno okolje. Pri tem bodo vodilo zelena rast, nova delovna mesta ob reki ter zelene infrastrukturne ureditve. Po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele sosednje države, katerih glavni razlog je zgodovinsko izjemna količina padavin, bo prioriteta R Slovenije v prihodnjem obdobju zagotavljanje varnih koridorjev in ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti Posavja.
RS se dejavno prizadeva za uveljavitev trajnostne rabe vodnih virov tako na ozemlju Slovenije kot v čezmejnih povodjih, Slovenija je zato proaktivno sodelovala pri pripravi Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (OSSB), ki je bil podpisan leta 2002 v Kranjski gori in katerega pogodbenice so: Slovenija Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija) OSSB je prvi subregionalni sporazum v celotnem Podonavju, kar je izjemnega pomena, saj je Sava najbolj vodnat pritok reke Donave, državam ob Savi pa omogoča OSSB boljše sodelovanje pri načrtovanju njene rabe (plovba, HE raba, namakanje, turizem) kot načrtovanju celovitih ukrepov za zmanjševanje tveganj pred visokimi vodami.  


Obeleževanje letošnjega dneva Save je tudi letos potekalo v znamenju zaključnih prireditev treh natečajev, ki jih koordinira MKO, in sicer: Postani donavski umetnik, Vodni detektiv in Moja reka.si. Obeh zaključnih prireditev, ki so potekale v Ljubljani, se je udeležil v.d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije dr. Boštjan Petelinc, ki je uvodoma nagovoril mlade in njihove mentorje in najboljšim podelil nagrade.


V Ljubljani naj bi pred dnevom Save zasedal tudi 4. Parlament mladih Savskega bazena, vendar je bil dogodek zaradi katastrofalnih poplav prestavljen na september.

view counter