Veterinarska zbornica Slovenije, 01/18/2013

Pojav virusa Schmallenberg v Sloveniji

Foto: Rhein zeitung

Veterinarska zbornica je 15.1.2013 prejela uradno obvestilo, da je v RS potrjena prisotnost virusa Schmallenberg pri ovcah. Prvič so ga odkrili leta 2011 v Nemčiji, od takrat pa se je bolezen hitro razširila po severni in zahodni Evropi.

Virus Schmallenberg povzroča  v akutni obliki hude driske, mrzlico in upad mlečnosti pri govedu. Upad mlečnosti je lahko do 50 odstotkov. V kolikor se okužijo breje samice prežvekovalcev povzroča virus zvrgavanje brejih samic, predvsem ovc in krav. Poročajo, da lahko v okuženi čredi abortira do 25 odstotkov brejih samic. Poleg abortusov se rodi še precejšnje število defektnih živali, ki so nesposobne za življenje in nadaljnjo rejo. Okužene črede lahko utrpijo velike ekonomske škode.

Virus Scmallenberg je nov virus, ki pripada družini Orthobunyaviridae in je soroden z Akabane virusom. Akabane virus je razširjen predvsem pri prežvekovalcih na Japonskem, Avstraliji in v Afriki. Tako kot sorodni virusi, se tudi Schmallenberg virus prenaša z insekti. Proti temu virusu se uspešno borijo z vakcinacijo dovzetnih živali.

Glede na razpoložljive informacije so strokovnjaki zaključili, da prenosa Shmallenberg virusa na ljudi ne morejo izključiti, je pa zelo malo verjetno. V nekaterih članicah EU so že uvedli sistematski nadzor nad boleznijo. Glede na razširjenost insektov in skoraj nemogoč boj proti njim ostane edina možnost preventive cepljenje.

Po podatkih, ki so nam na voljo je farmacevtska firma MDS izdelala vakcino proti tej bolezni in članice EU se dogovarjajo o sistemski uvedbi vakcinacije in zaščite svojih čred.

view counter