Obvestilo, 09/28/2013

Od paše do obložene mize

Projekt Od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje.

FARmEAT

je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

 

KGZS – zavod GO v sodelovanju s KZ Tolmin vas vabi na predstavitev projekta BELLIMPRESA ter avkcijo - razstavo govedi rjave pasme in govedi mesnih pasem

 

PROGRAM:

Sobota – razstava in avkcija govedi

12. oktobra 2013 v Poljubinju

8.00 – 9.00 Dogon živali

9.00 – 10.00 Ocenjevanje živali

11.00 Avkcija

 

DODATNI PROGRAM:

10:00 Razstava sirov

10:00 Razstava čebelarstva

10:00 Razstava gob

Prosimo vas, da udeležbo potrdite na elektronski naslov: vitomir.bric@go.kgzs.si

 

Progetto  Dal pascolo alla tavola: valorizzazione delle aree rurali transfrontaliere attraverso lo sviluppo della zootecnia sostenibile.

 

 FARmEAT

 

finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

 

KGZS – zavod GO con unitamente di KZ Tolmin si invita gentilmente alla presentazione del progetto.

 

BELLIMPRESSA e sulla mostra - l’asta degli bovini di razza bruna e bovini di razze carne

 

PROGRAMMA:

 

Sabato – la mostra e l'asta degli bovini 12 ottobre 2013 a Poljubinj

8.00 – 9.00   L'arrivo di bovini

9.00 – 10.00 La valutazione dei bovini

11.00            L'asta

 

PROGRAMMA:

10:00           Mostra Formaggi

10:00           Mostra Api

10:00           Mostra Fungi

Vi preghiamo cortesemente di confermare la Vostra partecipazione all’indirizzo e-mail: vitomir.bric@go.kgzs.si

view counter