Boris Grabrijan, 07/24/2013

Monitoring vijeglavke

Foto: Boris Grabrijan

V okviru redne dejavnosti javne službe varstva narave je, kljub zaostreni finančnim razmeram, Javni zavod Krajinski park Kolpa uspel izvesti popis prisotnosti vijeglavek (Jynx torquilla), ki je izbran kot reprezentativna vrsta kulturne krajine, posebno visokodebelnih starih sadovnjakov.

 

KP Kolpa je preplet pristne narave z bogato biodiverziteto na kopnem, v vodi in tudi kulturne krajine, ki so jo pred stoletji ustvarili naši predniki. Travniški sadovnjaki starih sort jablan, hrušk, sliv in drugega sadja so nekoč, in kaže,da bodo spet hranili veliko ljudi na podeželju. Bogate letine so nudile tudi zanesljivo preživetje drugim bitjem okrog nas - od mravelj in hroščev do ptičev in velikih zveri.

 

Kako je vijeglavka, ki si rada izbere sadovnjak za svoje bivališče dobila ime ni potrebno ugibati - znana je po njenem uvijanju glave... (tudi sosedje Hrvati jo imenujejo podobno: "vijoglav"). Spada v red plezalcev in je edina med njimi, ki svojega dupla ne izdolbe, pač pa uporabi obstoječega. Zato nam jo včasih uspe pripraviti do gnezdenja v doma narejeni valilnici, lahko pa tudi izpodrine veliko sinico. Prehranjuje se predvsem z mravljami v različnih razvojnih fazah. Je selivka in jeseni odleti prezimovat v podsaharsko Afriko.

Prve dni maja smo poskušali spremljati petje vijeglavke na celotnem območju parka ob prometnicah, posebno v bližini naselij s sadovnjaki. Izvajalec popisa mag. Mirko Perušek je v zgodnjih jutranjih urah in ponovno ob mraku poslušal njihovo petje, kjer pa ga ni bilo slišati je žvižge izzval s predvajanjem posnetega oglašanja samca ali samice in velikokrat se je eden od njiju na to izzivanje odzval.

 

V treh dneh so našteli 28 parov, ter štiri pa na robu meje parka (veliko naselij je izven meja parka). V vzorec je bilo zajete 15 odstotkov površine parka, tako da bi ob večjem vzorcu bi gotovo zabeležili višje število parov. V istem času je bilo registriranih še 655 parov ptic, in sicer 58 vrst, med katerimi prevladujejo ptice pevke. Sicer beležimo podatek o prisotnosti skoraj 120 vrst ptičev v KP Kolpa.

 

Več o vijeglavki si lahko preberete v poročilu mag. Peruška na spletnih staneh KP Kolpa.

 

caplja

 

Najbolj pogost ptič v KP Kolpa (poleg splošno razširjene kmečke lastovke - Hirundo rustica) je gotovo cikovt (Turdus philomelos), ki obiskuje naše vrtove in sadovnjake, simbol in ponos parka pa je siva čaplja (Ardea cinerea), ki v Hrastovi lozi, edinem Strogem naravnem rezervatu v RS, predstavlja največjo kolonijo teh ptičev... (gostimo pa tudi izjemnega belorepega orla (Haliaetus albicilla).

 

Vsa gospodinjstva v obeh Belokranjskih parkih (KP Kolpa in KP Lahinja) bodo te dni obiskali študentje naravovarstva, naši praktikanti in že četrto leto popisali prisotnost in število gnezd kmečke lastovke (Hirundo rustica) na domačijah. Prosimo vas, da tudi letos našim mladim sodelavcem pomagate opraviti zelo pomembno delo. Tokrat vas bodo spraševali o domačih imenih kmetij, saj je to zelo veliko narodno bogastvo in če poznate zgodbo domačega imena, bo to še veliko bogatejša informacija.

 

Sicer pa - Kolpa vabi tudi Vas, danes je bila temperatura kristalno čiste vode 25 ºC. Le kako se ji lahko upirate?

 

jutro_na_kolpi

view counter