Anton Darovic , 09/05/2013

Kmetija Frešer - mleko in vino

Ko sem se iz Slovenske Bistrice vzpenjal proti naselju Kalše na Pohorju, mi je pokrajina govorila, da so tu doma delovni ljudje. Najprej te ob poti pozdravijo lepo negovani vinogradi, ko teh ni več pa se razprostirajo tudi obdelani travniki. Domačije ob poti kažejo, da se tu nahajajo trdne kmetije. Takšno sliko dobiš tudi, ko prideš do kmetije Frešerjevih in domačija leži na nadmorski višini 700 metrov, ki so s travnikov nekaj dni pred našim obiskom pospravili četrti odkos.

Na kmetiji Frešer danes židruzinavita dve generaciji družine, tretja pa je na začetku nastajanja. Glava družine je gospodar Vlado, člani družine pa so še žena Tatjana, sinova Boštjan in Matjaž, Boštjanova partnerica Albina in vnukinja Gabrijela. Na kmetiji imajo zaposlenega delavca. Dejavnosti kmetije sta govedoreja – prireja mleka in vinogradništvo. Vsak član družine je zadolžen za posamezno delo, po potrebi pa vsi delajo vsa dela, ki so potrebna na kmetiji. Od leta 1732 imajo ohranjen zapis, ki izkazuje, da je bil že takrat gospodar kmetije s priimkom Frešer in ta se je ohranil do danes, kar pomeni, da vedno deduje kmetijo moški naslednik.

 

Več v tiskani izdaji

 

 

view counter