obvestilo MKGP, 02/27/2013

Fructal ne bo odkupoval breskev

Foto: Franc Uršič

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je bilo seznanjeno, da so se v podjetju Fructal Ajdovščina, zaradi velikih zalog breskove kaše odločili, da letošnje letine breskev od sadjarjev v Vipavski dolini ne bodo odkupili. Ministrstvo je informacijo sprejelo z veliko zaskrbljenostjo, saj bi morebitni ukrep Fructala pomenil katastrofo za Vipavsko dolino, tako za kmetovalce in druge, ki so povezani s pridelavo breskev. Minister Franc Bogovič bo zato podjetje Fructal pozval, da mu pojasnijo okoliščine in navedbe, ki se pojavljajo v medijih ter se zavzel za ohranitev sodelovanja z lokalnimi pridelovalci.

 

Minister Bogovič bo podjetje Fructal pozval k resnemu razmisleku glede odkupa breskev, saj so proizvajalci v lokalnem okolju povsem navezani na dolgoletno prakso odkupa pridelka s strani Fructala. Izpad prodaje bi lahko namreč močno zamajal ekonomski položaj pridelovalce breskev, kar bi tudi za Fructal lahko imelo dolgoročno slabe posledice. Med drugim je novi lastnik ob prevzemu podjetja zagotavljal, da bo za proizvodnjo še naprej kupoval sadje v Vipavski dolini in sodeloval z lokalnim okoljem. Zato minister Bogovič ob tej informaciji izraža skrb, da za tem ukrepom stoji selitev proizvodnje iz Slovenije, kar je najslabša možnost, ki se lahko zgodi za Vipavsko dolino, kjer je dolgoletna tradicija pridelovanja breskev in preverjena kakovost, ki se odraža v končnem proizvodu, ki je poznan v mnogih državah.

 

Velika ekonomska škoda bi po mnenju ministrstva nastala tudi zaradi tega, ker so lokalni pridelovalci v minulem obdobju zaradi velikega povpraševanja veliko investirali v razvoj in infrastrukturo za pridelavo breskev. V Sadjarskem centru Bilje so med drugim v mrežnik zaradi velikega povpraševanja pridelovalcev v zadnjih letih posadili matična drevesa breskev, sort primernih za predelavo, ki jih je Fructal povpraševal. V letošnjem letu so upad naročil zaznali v Drevesnici Bilje pri Kmetijskem zavodu Nova Gorica, ker sadjarji za obnovo nasadov ne naročajo več sadik.

 

V Sloveniji je 550 ha intenzivnih nasadov breskev, od tega jih je na Vipavskem 300 ha nasadov breskev, od tega je 25% sorte Veteran, 15% sorte Norman. Obe sorti so pridelovalci namensko sadili le za Fructal. V Srbiji je pridelava breskev konvencionalna, medtem ko je v Sloveniji večinoma integrirana pridelava.

view counter