Anton Darovic , 09/26/2013

Druga državna razstava lisaste pasme

Foto: Anton Darovic

V sklopu 30. evropskega kongresa lisaste pasme tudi 2. državna razstava te pasme v Sloveniji. Razstavljene so bile najboljše živali iz celotne Slovenije. Sodelovalo je 71 živali v kategorijah: prvesnice, krave po drugi in tretji telitvi in krave po četrti in več telitvah. Med razstavljenimi živalmi so bile tudi potomke po bikih iz ponudbe GPZ, in sicer po bikih Rumdeuterju, Vansteinu, Weinoldu, Imposiumu, Manitobu in Radgeberju. Podatki o zmagovalnih živalih in njihovih lastnikih so v preglednici. Šampionka razstave na naslovnici. Poglej več fotografij

 

Preglednica: Najboljše tri živali v posamezni kategoriji in šampionka 2. državne razstave lisaste pasme v Lenartu 2013

Mesto

Ime/ številka živali

Oče, država

Rejec

Prvesnice

1.

Assi, AT 487377118

Rawalf, AT

Janez Podkubovšek, Tepanje 51, Slovenske Konjice

2.

Puma, SI 93981185

Hupsol, DE

Matjaž Rozman, Zadraga 18, Duplje

3.

Lina, SI 03778418

Radin, SI

Janez Bandur, Orehova vas 80, Orehova vas

Krave po drugi in tretji telitvi

1.

Breda, SI 03674486

Lopes, SI

Peter Prijol, Ključarovci 9, Križevci pri Ljutomeru

2.

Fiona, S I93615642

Vanstein, DE

Aleš Šmid, Mlače 10, Loče pri Poljčanah

3.

Rozalija, SI 73771816

Radin, SI

Ivan Kociper, Stanovno 5, Ivanjkovci

Krave po četrti telitvi in več

1.

Ajda, SI 33352688

Balvi, SI

Aleksander Pesrl, Veliki Brebrovnik 32, Miklavž pri Ormožu

2.

Vrba, SI 03566444

Holko, SI

Štefek Rak, Križni vrh 30, Laporje

3.

Lada, SI  43354500

Ragel, SI

Marjan Kramberger, Ciglence 23, Spodnji Duplek

Šampionka razstave

 

Breda, SI 03674486

Lopes, SI

Peter Prijol, Ključarovci 9, Križevci pri Ljutomeru

view counter