Boris Grabrijan, 10/23/2013

Dopolnilne dejavnosti za rejce drobnice

Foto: Boris Grabrijan

Krajinski park Kolpa je v sodelovanju s Kmetijsko založbo iz Slovenj Gradca pripravil sklop izobraževanja na temo  dopolnilnih dejavnosti na kmetiji - Možnost dviga konkurenčnosti in prihodka na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi!

 

Kmetom iz parka, ki jih zanima registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetiji smo ponudili izobraževanj, in sicer Nov izdelek – od zamisli do uspešne prodaje ter Popestritev kulinarične ponudbe turističnih kmetij z mesom in mlekom drobnice. Predavanja in prikaz so se odvijali v Šokčevem dvoru. Tečajniki so pridobili tudi možnost sodelovanja na strokovni ekskurziji kjer so teoretično pridobljeno znanje podkrepili z ogledom primerov dobrih praks.

 

Glavni poudarki izobraževanj prvega sklopa so bili: analiza trga za določen izdelek; izdelava poslovnega načrta za plasiranje novega izdelka; določitev oblike, velikosti in načina prodaje; oblikovanje cene; oblikovanje učinkovite, ekonomične in všečne embalaže; označevanje – obvezno oz. skladno z zakonodajo in dodatno, informativno; promocija izdelka, priprava učinkovitih promocijskih aktivnosti in gradiv ter celostni pristop k trženju.

 

Predelava mleka in mesa drobnice pa je obsegala predstavitev prehranske vrednosti mesa drobnice, mleka drobnice in mlečnih izdelkov, možnosti uporabe mesa drobnice v kulinariki ter mleka drobnice in mlečnih izdelkov v kulinariki, poznavalski razsek mesa prispeva h kulinarični vrednosti in ekonomiki, uporabnost posameznih kosov mesa drobnice, načini priprave mesa drobnice, kulinarične delavnice z mesom in mlečnimi izdelki,  praktični prikaz razseka trupa, možnosti povezovanja turističnih kmetij s kmetijami, ki redijo drobnico.

 

Tečajniki smo prikazali tudi razsek jagnječjega trupa, konfekcioniranju posameznih delov in nadaljnjo pripravi jedi.

 

jagnjeca_nabodala

 

Na strokovni ekskurziji pa so si prebivalci KP Kolpa lahko ogledali primere dobrih praks v Ravenski vasi (Zasavje) na ovčerejski kmetiji Uroša Macerla, ki redi mesno pasmo ovc in prodaja sveže pakirano jagnjetino. V Senožetah nad Rimskimi Toplicami smo obiskali rojstno hišo pesnika Antona Aškerca in še ovčerejsko kmetijo Avgusta Aškerca, ki predeluje mleko in meso drobnice. V Solčavi smo se ustavil v  centru Rinka, ki promovira celotno Solčavsko in prodajajo izdelke domačih rejcev, tudi volnene. Zadnji ogled predelovalnega pa obrata je bil na kmetiji Loger ki redi drobnico, govedo in prašiče in so tudi pripravili kosilo za udeležence.

 

Udeleženci izobraževanj so si pridobili pravico sodelovanja na še eni strokovni ekskurziji, ki bo udeležence vodila na Štajersko in v Prekmurje.

 

Foto utriniki z ekskurzije

view counter