Franc Uršič, 03/11/2012

Sir Tolminc je novi zaščiten slovenski proizvod v EU

Evropska komisija je 8. 3. 2012  v Uradnem listu EU objavila registracijo sira Tolminc ki je že enajsti slovenski proizvod, registriran pri Evropski Komisiji. Tolminc je registriran kot zaščitena označba porekla, kar pomeni, da morajo vse faze pridelave in predelave kmetijskega proizvoda potekati na določenem geografskem območju, saj sta kakovost in značilnost proizvoda posledici vpliva določenega geografskega okolja.

 

Tolminc je sir okrogle oblike, z gladko skorjo in redkimi očesi v velikosti leče ali graha. Proizvaja se samo na območju Zgornjega Posočja in ima zelo dolgo ter bogato tradicijo. Začetki izdelave sira v Zgornjem Posočju se povezujejo z začetki pašništva v visokogorskih  planinah, saj je bil sir takrat edini način konzerviranja mleka. Prvi zapisi o siru »Tolminc« segajo v 13. stoletje, ko je bil sir naveden kot plačilno sredstvo za dajatve takratni zemljiški gospodi.

 

 Poleg Tolminca ima Slovenija pri Evropski komisiji registrirane še: Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (zaščitena označba porekla - ZOP), Nanoški sir (ZOP), Kočevski gozdni med (ZOP), Prleško tünko (zaščitena geografska označba - ZGO), Zgornjesavinjski želodec (ZGO), Šebreljski želodec (ZGO), Ptujski lük (ZGO), Belokranjsko pogačo (zajamčena tradicionalna posebnost - ZTP), Idrijske žlikrofe (ZTP) in Prekmursko gibanico (ZTP).

view counter