Anton Darovic , 10/29/2012

Okrajšave plemenskih vrednosti

V novem katalogu bikov 2012/13 smo uvedli okrajšave za posamezne plemenske vrednosti. Okrajšave bomo sedaj uporabljali tudi v člankih časopisa Glas dežele, kar nam bo omogočilo lažje pisanje. Posamezne okrajšave pomenijo:

 

SPV

Skupna plemenska vrednost

ML

Mleko

TL

Telesne lastnosti

FIT

Fitnes

DLŽ

Dolgoživost

PER

Persistenca

SSC

Skupno število somatskih celic

IZM

Iztok mleka

PL

Plodnost

PTP

Potek telitve paternalno

PTM

Potek telitve maternalno

PGP

Pogin telet paternalno

PGM

Pogin telet maternalno

view counter