Anton Darovic , 08/02/2012

Novo v CBS - ponudba julij-avgust 2012

Mesec julij prinaša rejcem kar nekaj novosti v ponudbi bikovega semena. Polega Cassana in Tiramisuja je novo v ponudbi seksirano seme bika Monitorja. Pri obrejitvi živali s seksiranim semenom je v 90 odstotkih telitev povržena žival ženskega spola. Kaj to pomeni lahko navedemo s primerom: če porabimo 10 doz seksiranega semena in imamo brejih 7 živali, lahko pričakujemo 7 ali najmanj 6 teličk. Pri obrejitvah s klasičnim semenom pa od sedmih telitev lahko pričakujemo 3 ali 4 teličke, drugo so bikci. Povprečen strošek desetih doz klasičnega semena v Centru bikovega semena je 140 EUR, seksiranega semena pa je 340 EUR. Dodaten strošek, ki znaša 200 EUR za seksirano seme, dobimo povrnjen že s prodajo ene teličke za pleme. Vendar se teh povrže bistveno več, kot pri osemenitvah s klasičnim semenom. Druga velika prednost seksiranega semena pa je, da zanesljivo dobimo žensko potomko od izbrane krave in bika.

 

Monitor

  Bik MonitorS skupno plemensko vrednostjo 145 sodi med najboljše nemške genomik bike. Bik je rojen v Holandiji in izhaja iz znane kravje družine Didi. Njegov pedigre je vrhunski: Man-O-Man × Bolton × Goldwin × Ronald, lahko bi rekli, da je to kombinacija velike količine mleka, visokih vsebnosti v mleku, dolgoživosti in funkcionalnosti. To kažejo tudi njegove plemenske vrednosti, ki so vse pozitivne, razen iztoka mleka 95, pogina telet po rojstvu 98 in strme stoje zadnjih nog 93.Njegove potomke so večje živali, v mlečnem tipu, velike prsne širine s širokim in pobitim križem. Imajo visoke parklje, stoja zadaj je paralelna, sklepi so tanki in živali se dobro gibajo. Vime je odlično, visoko zadaj pripeto z izraženo centralno vezjo in visoko pripeto daleč pod trebuhom. Seski so nameščeni proti notranjosti in so nekoliko daljši. Glede na telesne lastnosti bodo njegove potomke nedvomno razstavne živali. V lastnostih mlečnosti ima PV 134, za količino mleka pa +1.579 kilogramov, zmanjšuje maščobo za 0,03 odstotka, na 61 kilogramov ter za 0,05 odstotka povečuje vsebnost beljakovin na +59 kilogramov, kar so nedvomno vrhunski podatki.

 

Poleg seksiranega semena po ceni 36,89 EUR z DDV za dozo je na voljo tudi klasično seme po ceni 15,73 EUR z DDV.

 

Sherlock

Bik Sherlock Nižja je tudi cena semena bika Sherlocka, ki prihaja iz zelo znane ameriške kravje družine Terrick Reggie, iz katere so prišli že številni biki. Bik je rojen v Nemčiji po očetu Schottlu, njegova mati pa je iz Amerike. Poreklo Shottle × Marshall × Lantz je kombinacija, ki jo nosijo vrhunski svetovni biki, kar se odraža tudi na njegovih lastnostih. Podatki za mlečnost so: PV za mleko 120, + 1.499 kilogramov mleka, -0,19 odstotka in +42 kilogramov masti ter +0,10 odstotka in +40 kilogramov beljakovin. Plemensko vrednost za fitnes ima 110, za somatske celice 118, za dolgoživost pa 117, kar je odlično. Potrebna je pazljivost pri težavnosti telitev in pri poginu telet po rojstvu. Njegove potomke so zelo izenačene živali, povprečnega okvirja z veliko sposobnostjo konzumacije krme. Gibanje njegovih hčera je dobro, kar jim omogočajo visoki parklji, korektne in tanke noge. Vime je visoko pripeto, zadaj široko z izraženo centralno vezjo, harmonično in ravno preide v trebušni del telesa. Presenetljivo dobra je mlečna vztrajnost v laktaciji, kar se odraža v visoki laktacijski mlečnosti z dobrim zdravjem živali.

 

Cena doze semena je 14,65 EUR z DDV.

 

Boateng

bik BoatengTudi za seme bika Boatenga smo ta mesec znižali ceno. Njegovo poreklo je Bolton × Man-O-Man × Aron × Wade ET. Telesne oblike mater 87 × EX 91 × EX 90. Bik prihaja iz najboljše italijanske kravje družine. Njegova mati je sestra krave z najvišjo mlečnostjo na italijanski farmi New Farm Colombiato. Krave iz te kravje družine so zelo iskane bikovske matere, Boateng pa je bik, ki potrjuje njihovo vrednost. Njegova mati Quality 17 je potomka bika O-Mana, oče njene matere Quantite pa je Aron. To je zelo pogosta kombinacija O-Man × Aron, ki jo najdemo pri številnih bikih črno-bele pasme. Pri Boatengu je ta kombinacija nadgrajena še z očetom Boltonom. Po očetih ima čisto ameriško poreklo, njegove matere domujejo v Italiji, sam pa je bil rojen v Nemčiji. Najvišja mlečnost njegove matere je 14.953 kilogramov mleka s 4,45 odstotka masti in 3,53 odstotka beljakovin v 305 dneh. Njegov pedigre in genomske plemenske vrednosti ga uvrščajo med vrhunske bike v Evropi. Bik se v Nemčiji uporablja tudi kot bikovski oče.

 

Cena doze semena je 14,65 EUR z DDV

 

Na zalogi je ponovno seme bika Gunnarja

Cena doze semena je 23,87 EUR z DDV.

 

Lisasta pasma

 

Vlax (Rumgo × Gebalot × Dionis)

Bik Vlax  Je genomik bik lisaste pasme v prodaji GPZ. Vlax je vrhunski bik in je med genomik biki lisaste pasme na četrtem mestu med aktualnimi genomik biki v Nemčiji. Njegova mati Balaika ima povprečno letno mlečnost 12.036 kilogramov s 4,10 odstotka masti in 3,47 odstotka beljakovin. Skupno plemensko vrednost ima bik 143, PV za mleko pa 129. Absolutne PV za mleko ima +778 kilogramov za količino mleka, +0,04 odstotka in +35 kilogramov za maščobe in +0,11 odstotka in +35 kilogramov za beljakovine. Kljub visoki količini mleka bik tudi povečuje vsebnosti v mleku. Njegove odlike so lastnosti fitnesa, skupni je 133, PV za dolgoživost 116, PV za persistenco 114, za plodnost 109, telitev oče telet 128, telitev oče matere 103, pogin telet oče telet 114, pogin telet oče mater 120, za somatske celice 112, za iztok mleka112. Njegove potomke so nadpovprečnega okvirja s korektnimi nogami in vimeni. Po Vlaxu so še posebej lahke telitve kar je podedoval po svojem očetu Rumgu, ki je najboljši za lahke telitve pri lisasti pasmi.

 

Cena doze semena je 15,73 EUR z DDV.

 

Rjava pasma

Emento (Emerog × Pronto × Poldi)

Njegova mati Derbi je imela povprečno letno mlečnost 10.838 kilogramov mleka s 4,98 odstotka masti in 3,87 odstotka beljakovin. Bik je trenutno najboljši nemški genomik bik za količino mleka, in sicer +1.359 kilogramov. Po skupni plemenski vrednosti 130 prav tako sodi med najboljše nemške bike. Njegove potomke so močne živali nekoliko večjega okvirja s korektnimi nogami in vimenom. Noge odlikujejo visoki parklji in čvrsti biclji. Vime je dobro pripeto pod trebuhom in zadaj široko z izraženo centralno vezjo. Namestitev seskov je idealna proti notranjosti. Zelo dobre plemenske vrednosti ima za lastnosti prireje mesa. V lastnostih fitnesa pa prinaša še posebej napredek v mlečni persistenci, plodnosti in poteku telitve kot oče teleta. Pri uporabi bika pa je potrebna pazljivost pri dolgoživosti, globini vimena ter debelini in dolžini seskov.

 

Cena doze semena je 13,02 EUR z DDV.

view counter