Anton Darovic , 08/23/2012

Novo v CBS - avgust 2012

V GPZ začenjamo s prodajo bikovega semena za Genetik Avstrijo, in sicer za lisasto in rjavo pasmo. Za ti dve pasmi imata Nemčija in Avstrija skupne rejske programe. Tako so plemenske vrednosti za nemške in avstrijske bike lisaste in rjave pasme izračunane na enak način in na osnovi podatkoviz iste podatkovne baze. Skupni rejski program in enotni izračun plemenskih vrednosti omogoča medsebojno primerjavo bikov. Primerjava bikov istih pasem iz različnih rejskih programov pa je mogoča edino preko lestvice bikov Interbull.

Konec avgusta 2012 bo na voljo seme naslednjih bikov iz Avstrije:

 

Genomik biki lisaste pasme

Walot (Walbrand × Gebalot × Hupsol) - Naslovna fotografija

Bik ima v poreklu trenutno najbolj aktualne bike lisaste pasme. Njegova mati ima plemenske vrednosti izračunane iz genoma in ima skupno plemensko vrednost 134. Bika odlikujejo visoke plemenske vrednosti, in sicer skupna plemenska vrednost 139, za mleko127, ob tem ima za količino mleka +836 kilogramov, +0,03 odstotka masti in +0,03 odstotka beljakovin. PV za meso ima 109, PV za fitnes pa 121. Pri fitnesu ga posebej odlikuje PV za dolgoživost 113, PV za persistenco 127, PV za iztok mleka 121, PV za telitev paternalno 114 in maternalno 106, PV za pogin telet paternalno 113 in maternalno 109. V telesnih oblikah je bik prvak za noge za katere ima PV 120. Njegove potomke so nekoliko večjega okvirja (PV 107), dobro omišičene z dobrim vimenom (PV 111). Pri posameznih telesnih oblikah je posebej dober za parklje, saj ima PV 119, pripetost vimena pod trebuhom pa ima PV 115. Pazljivost je potrebna pri debelini in dolžini seskov ter dnu vimena, v vseh ostalih lastnostih pa je bik pozitiven. Bik je primeren za osemenjevanje telic.

Cena doze semena bika je 15,19 EUR z DDV.

 

Rave  (Rau × Herich × Poldi)

Bik Rave Njegova mati ima plemenske vrednosti izračunane na genomu. Skupna plemenska vrednost je 128. Rave je bik za vrhunsko vime, saj ima PV 131, kar je daleč najvišja plemenska vrednost za vime med vsemi lisastimi biki v Nemčiji in Avstriji. Tudi v vseh ostalih telesnih lastnostih je bik nadpovprečen, razen da daje nekoliko krajše ter debelejše seske. PV za centralno vez je 114, PV za dno vimena je 114, PV za dolžino vimena zadaj je 116, za višino mlečnega zrcala pa 108. Poleg odličnega vimena ima vrhunske lastnosti mlečnosti, ki so: PV za mleko je 133, za količino mleka pa +1.260 kilogramov z -0,14 odstotka masti in -0,03 odstotka beljakovin. Skupno plemensko vrednost ima bik 137, v lastnostih mesa je podpovprečen, PV 97, v lastnostih fitnesa pa ima PV 122. Posebej ga odlikuje PV za dolgoživost, 112, PV za somatske celice, 118, za iztok mleka ima PV 107, PV za potek telitve maternalno je 118, PV za mrtvorojena teleta maternalno pa je 110. Telitve po njem so nekoliko težje, in sicer je PV za potek telitve paternalno 98.

Cena doze semena bika je 15,19 EUR z DDV

 

Biki s testom na potomkah

Rumgo (Rumba × Stego × Hau)

Bik Rumgo Njegova mati Linda je dala v 303 dneh 10.380 kilogramov mleka s 4,31 odstotka masti in 3,5 odstotka beljakovin. Rumgo je starejši bik, rojen 16. 12. 2002, zato ima že preko 1.130 potomk v kontroli mlečnosti, njegove plemenske vrednosti pa so zelo zanesljive.  Zaradi vrhunskih plemenskih vrednosti ob velikem številu hčera je Rumgo med najbolj priljubljenimi biki v Avstriji in Nemčiji. S svojimi podatki se bo zapisal v zgodovino lisaste pasme tako kot Vanstein in podobni biki. Bik ima trenutno 38 testiranih sinov, najboljši med njimi pa je Vlax, ki ga tudi že imamo v ponudbi GPZ.

Skupno PV ima 136. PV za mleko je 124, za količino mleka +852, -0,05 odstotka masti in +0,04 odstotka beljakovin. PV za meso ima 136. PV za fitnes je 124, kjer izstopa PV za potek telitev paternalno, 136, zato je Rumgo TOP bik za osemenjevanje telic. PV za dolgoživost ima 115, PV za somatske celice 111, PV za iztok mleka 110, PV za mrtvorojena teleta paternalno 112, maternalno pa 122. Telitve njegovih potomk so nekoliko težje in PV za telitev maternalno je 95.

Njegove potomke so nekoliko večje živali in nekoliko nadpovprečnih oblik, posebej pa odstopajo v lastnostih: dolžina vimena pod trebuhom, PV 119, debelina seskov, PV 116, namestitev seskov spredaj, PV 123, in smer postavitve seskov zadaj 122. Bik je zanemarljivo podpovprečen v višini mlečnega zrcala, centralni vezi in dnu vimena, vendar lahko glede na ostale kvalitete bika te pomanjkljivosti zanemarimo.

Cena doze semena bika je 16,28 EUR z DDV

 

Wille (Winnipeg × Humlang × Horrder)

Njegova mati Liesel je dosegla povprečno letno mlečnost 10.323 kilogramov mleka s 4,23 odstotka masti in 3,64 odstotka beljakovin. Wille je številka 1 v skupni plemenski vrednosti med vsemi lisastimi biki v Nemčiji in Avstriji, ki so trenutno v osemenjevanju. Skupni PV ima 149, PV za mleko 137, za količino mleka +1.382 kilogramov, -0,18 odstotka masti in +0,07 odstotka beljakovin. PV za meso ima 103, PV za fitnes pa 126. V vseh PV fitnesa je vrhunski, razen plodnosti, kjer je PV 98. PV za dolgoživost ima 118, PV persistence je124, PV za somatske celice 111, PV za iztok mleka 118, PV za potek telitve paternalno 103, maternalno pa 114, PV za mrtvorojena teleta paternalno 110 in maternalno 115.

Njegove potomke so vrhunskih telesnih oblik, so večjega okvirja, PV 112, povprečno omišičene z odločnimi nogami, PV 119, in vimenom, PV 113. V telesnih oblikah so posebej dobre lastnosti: PV za biclje 115, PV za parklje 116, za dolžino vimena zadaj pa je PV 119. Treba je biti pazljiv pri dolžini seskov, ostale lastnosti so skoraj vse nadpovprečne ali pa je PV okoli 100. V Sloveniji je Wille odbran kot bikovski oče. Zaradi svojih vrhunskih lastnosti je tudi cena semena nekoliko višja.

Cena doze semena bika je 18,45 EUR z DDV

 

Drugi novi biki v ponudbi Centra bikovega semena GPZ

Lisasta pasma

V kratkem pričakujemo dobavo semena bikov Vanadin in genomik bika Everest. Oba bika smo že predstavili v julijski številki časopisa Glas dežele, vendar smo seme dobili šele zdaj.

 

Potomga bika Reflektorja

 

 

 

Indigo (Regio × Romen × Takton)

Je starejši bik, rojen leta 2002. Danes ima v kontroli mlečnosti že več kot 1.100 hčera, vendar izračunane plemenske vrednosti še vedno ostajajo na visoki ravni. Skupni PV ima 122, PV za mleko je 111, za količino +508 kilogramov, z -0,11 odstotka masti in -0,02 odstotka beljakovin. Bik je vrhunski v prireji mesa, saj ima PV za meso 120. PV za fitnes ima 110, posebej pa ga odlikuje PV za dolgoživost, 109, PV persistence  je 113, PV za somatske celice je 105 in PV za telitev paternalno 106. Njegove potomke so nekoliko manjšega okvirja z lepim vimenom, PV 107, in nogami, PV 103.

Cena doze semena bika je 8,86 EUR z DDV

 

Reflektor (Residenz × Romen × Malf)

 Njegova mati Lorelei je dosegla povprečno letno mlečnost 9548 kilogramov mleka s 4,86 odstotka masti in 4 odstotki beljakovin. Njegovih 83 hčera je doseglo v prvih 100 dneh mlečnost 2.559 kilogramov s 4,05 odstotka masti in 3,18 odstotka beljakovin. Bik je vrhunski za telesne oblike, njegove potomke so velike živali, PV za okvir 123, nekoliko slabše omišičene in z odličnim vimenom, PV za vime je 116. Trup živali je visok, dolg, širok in globok. V lastnostih nog je povprečen oziroma zahteva nekoliko pazljivosti pri uporabi. V lastnostih vimena je praktično v vseh lastnostih vrhunski, nekoliko podpovprečni sta morda zgolj dolžina seskov in centralna vez. Skupni PV bika je 119. PV za mleko je 120, za količino mleka +694 kilogramov z +0,10 odstotka masti in +0,01 odstotka beljakovin. PV za meso ima povprečen, 101, enako tudi PV za fitnes, ki znaša 101. PV somatskih celic je 110. PV za potek telitev paternalno je 90, maternalno pa 109, PV za mrtvorojena teleta paternalno je 97, maternalno pa 103. Z bikom ne osemenjujemo telic in krav s težkimi telitvami.

Cena doze semena bika je 7,60 EUR z DDV

 

Reiselberg Pp (Ralmesbach PS × Weiport × Regio)

 

Bik za dedovanje brezrožnosti - Reislberg PpJe brezrožni bik – heterozigot, zato je polovica njegovih potomcev brez rogov. Njegova mati Maryann je imela letno mlečnost povprečno 12.795 kilogramov s 4,18 odstotka masti in 3,32 odstotka beljakovin. Bik je glede na brezrožnost vrhunski, skupno plemensko vrednost ima 123. PV mleka je 122, odličen je za količino mleka, ki je +1004 kilogramov z -0,20 odstotka masti in -0,09 odstotka beljakovin. PV za meso ima 105, PV za fitnes pa 109. V lastnostih fitnesa ga posebej odlikujejo lahke telitev paternalno, PV 120, PV za mrtvorojena teleta paternalno pa je tudi 120. PV za somatske celice ima 108, v ostalih lastnostih fitnesa pa je povprečen. Daje živali povprečnega okvirja, nekoliko slabše omišičene, z lepimi vimeni, PV 106, in korektnimi nogami, PV 110. Stoja njegovih potomk je nekoliko sabljasta, s tankimi sklepi in čvrstimi biclji. Vime je pripeto daleč pod trebuhom in nazaj med nogami. Seski so nekoliko krajši in debelejši, nameščeni pa nevtralno. Bik je zaradi brezrožnosti posebej primeren za osemenjevanje v ekoloških rejah.

Cena doze semena bika je 10,85 EUR z DDV

Rjava pasma, genomik biki

Vapiano (Vasir × Payoff × Pronto)

Bik Vapiano - za dolgoživost in velik iztok mleka. Je trenutno med najboljšimi genomik biki v Nemčiji. Je nosilec vrhunskih bikovskih linij, zato ima temu ustrezno visoke plemenske vrednosti. Skupno plemensko vrednost ima 131. PV za mleko je 126, za količino mleka + 955 kilogramov z -0,07 odstotka masti in -0,03 odstotka beljakovin. PV za meso ima 96, PV za fitnes pa 117. V lastnostih fitnesa je posebej dober v PV za dolgoživost, ki znaša 113, PV za somatske celice je 115, PV za iztok mleka pa 106. Pri poteku telitev in PV za mrtvorojena teleta se PV gibljejo med 98 in 103, zato je potrebno nekaj pazljivosti pri osemenitvah telic. V telesnih lastnostih je vrhunski, njegove potomke so velikega okvirja s PV 119, s korektnimi nogami in lepim vimenom, oba PV sta 114. V ostalih telesnih oblikah je PV povsod nad 100 ali v idealnih vrednostih, razen pri hrbtni liniji, kjer je PV 93, za položaj kolčnega sklepa je PV 94 in za seske pa 90.  Bika priporočamo za uporabo, ker je nosilec novih bikovskih linij.

Cena doze semena bika je 15,19 EUR z DDV

 

Jaguar (Juleng × Huray × Vinikt)

Je tako kot Vapiano trenutno med najboljšimi genomik biki rjave pasme v Nemčiji. Njegova mati Mona je dosegla povprečno letno mlečnost 11.287 kilogramov mleka s 4,17 odstotka masti in 3,77 odstotka beljakovin. Skupna plemenska vrednost bika je 130, PV za mleko je 124, za količino + 797 kilogramov, z -0,03 odstotka masti in 0,0 odstotka beljakovin. Ima dobre lastnosti za prirejo mesa, PV 127. Za fitnes je PV 112, kjer je posebej dober v iztoku mleka (PV 115) in poteku telitev paternalno (PV 115) in maternalno (PV 112). Njegove potomke so večje živali z lepim in dolgim križem, korektnih nog in z lepim vimenom, pa tudi ostale telesne oblike so vrhunske. PV za vse telesne oblike so nad 100 oziroma v idealnih mejah, razen nekoliko uleknjene hrbtne linije, debelejšega skočnega sklepa in kratkih seskov.

Cena doze semena bika je 14,11 EUR z DDV

 

Tableau (Talent × Faber × Good Luck)

Bik Tableu za vsoko prirejo mleka in beljakovine Bik je v obračunu za avgust 2012 prvi bik v Nemčiji v skupni plemenski vrednosti. Izhaja iz znane kravje družine, od svetovnega bika za rdečo holštajnsko pasmo Stadela. Tableau prenaša na svoje potomke visoko prirejo mleka z nadpovprečno vsebnostjo beljakovin. Njegov potencial v telesnih lastnostih njegovih potomk je bil predstavljen s skupino potomk na razstavi rejske organizacije RUW leta 2010. Njegove potomke dosegajo optimalno velikost in so v mlečnem tipu, njihov razvoj pa se po prvi telitvi še nadaljuje. Križ imajo korekten oziroma rahlo pobit. Korektne noge s tankimi kostmi omogočajo njegovim potomkam dobro gibanje v hlevih za prosto rejo. Na potomke posebej odlično prenaša vrhunsko vime, pri katerem je posebej dobra centralna vez s PV 120 in višina mlečnega zrcala s PV 124. Bik je v vseh skupinah visoko nadpovprečen razen v plodnosti. V letu 2011 je bil med z 29.605 prvih osemenitev najbolj pogosto uporabljen RH bik v Nemčiji.

Cena doze semena bika je 15,19 EUR z DDV

 

Jerudo (Jerom × Rudolph × Tab)

Bik Jerudo je nadpovprečen v vseh skupinah lastnosti. Izhaja iz dolgožive kravje družine. Njegova babica in prababica sta presegli življenjsko prirejo 100.000 kilogramov mleka. Njegova mati Zuchttaube je sestra znanega bika Roelsa. Njegove potomke so povprečnega okvirja z globokim trupom in veliko prsno širino. V križu so primerno široke in rahlo pobite. Rahlo sabljast skočni sklep z vzporedno stojo zadnjih nog in visokimi parklji omogoča dobro gibanje njegovih potomk. Vime imajo zadaj srednje visoko pripeto vendar je nad skočnim sklepom. Nekoliko krajši seski so zadaj in spredaj pravilno nameščeni. Bik je v vseh skupinah lastnosti visoko nadpovprečen, ima dobre plemenske vrednosti za lastnosti mlečnosti in je v svojem poreklu nosilec redkih krvnih linij, zato bika zelo pogosto uporabljajo. Uporabljajo ga tudi kot bikovskega očeta.

Cena doze semena bika je 15,19 EUR z DDV

 

Vse plemenske vrednosti v članku so iz obračuna za april 2012.

view counter