Anton Darovic , 10/04/2012

Novo pri črno-beli pasmi (oktober 2012)

Zanesljivost plemenskih vrednosti bika se povečuje s številom njegovih hčera v obračunu, hkrati pa z večanjem števila hčera v obračunu plemenskih vrednosti in staranjem bika, njegove plemenske vrednosti praviloma padajo. Mnogim bikom se zmanjšajo na tako raven, da niso več zanimivi za uporabo, dobrim oziroma vrhunskim bikom pa ostanejo enake ali celo rastejo. Takšna bika sta bila Mascol in Gibor, ki sta do svoje smrti obstala zelo visoko na lestvici. To sta bila vrhunska bika, posebej Mascol, ki je svetovni bikovski oče in njegovi potomci imajo visoke plemenske vrednosti. Takšni biki imajo tudi temu primerno visoko ceno. Imamo pa tudi bike, kjer so testi zanesljivi. Njihove plemenske vrednosti so dobre, na voljo pa so po sprejemljivih cenah. V Centru bikovega semena GPZ je na zalogi seme naslednjih bikov z zanesljivimi testi:

 

Cassano (Champion × Convincer × Marconi)

Je zadnja leta eden najbolj priljubljenih bikov v Nemčiji. Skupino njegovih potomk so na razstavi rejske organizacije, iz katere izhaja, letos ponovno predstavili. Njegove potomke so razstavne živali v mlečnem tipu, velike, dolge, s korektnimi nogami in širokim križem. Vime imajo srednje visoko pripeto, široko, z zelo močno centralno vezjo. Cassano je imel v obračunu za avgust 2012 4.394 hčera na 1.729 kmetijah. SPV ima 117, vse ostale skupine PV pa so nad 100, kar je zelo dobro saj nobene lastnosti ne poslabšuje. Bik je zanimiv za našo čredo, ker izhaja iz linije očetov, ki jih v Sloveniji še nismo uporabili.

Cena doze semena je 16,28 EUR z DDV

 

Laudan (Lukas × Raider × Blakstar)

Je svetovni bikovski oče. V obračunu ima že več kot 70.000 hčera po celem svetu. Njegov vrhunska lastnost je fitnes, zato so ga kot bikovskega očeta uporabljali v vseh državah z razvito govedorejo. Njegovi sinovi kotirajo visoko na številnih lestvicah. Njegove potomke so razstavljene na vedno več razstavah črno-bele pasme po svetu in vedno več jih je na seznamu krav s telesno oceno excelent – odlično. Laudan izboljšuje proizvodnjo, telesne oblike in fitnes. Njegove potomke niso velike, ne dosegajo ekstremnih vrhov laktacije, imajo pa izredno persistenco. So temperamentne živali in si kljub majhnosti izborijo prva mesta v čredi. Na zalogi imamo zadnje zaloge semena bika Laudana in priporočamo, da ga izkoristite. Njegove potomke so že v Sloveniji.

Cena doze semena je 21,70 EUR z DDV

 

Stylist (Steven × Gibbon × Mascot)

Je nosilec kapa-kazeina BB, zato je zanimiv za rejo, kjer mleko predelujejo v sir. Sodi med bike, ki jih v Nemčiji največ uporabljajo. Zelo priljubljen je tudi na Nizozemskem, kjer je bil tudi rojen. Njegovo skupino potomk so razstavili na DHV-Schau 2011 v Oldenburgu. Daje potomke srednjega okvirja z zelo dobrimi nogami, ustreznimi za prosto rejo, ki so dolgožive. Kljub 29.930 živalih v 2.485 čredah ima v zadnjem obračunu SPV 138, ML 132 in DLŽ 125. Njegove potomke so že v Sloveniji.

Cena doze semena je 15,19 EUR z DDV

 

Eleve (Emerson × Storm × Integrity)

Njegove potomke so bile prvič razstavljene na DHV-Schau 2011 v Oldenburgu in ponovno leta 2011. Obakrat je bila na ogled zelo homogena skupina potomk. Ima že več kot 12.000 potomk v več kot 4.000 čredah. Zaradi odličnih izkušenj rejcev z njegovimi hčerami in dobrih ter zanesljivih plemenskih vrednosti bika pri osemenjevanju spet veliko uporabljajo. Elevejeve potomke so v mlečnem tipu, srednjega okvirja, funkcionalne živali, s pravilnim nagibom križa, ki je srednje širok. Živali se v naslednjih laktacijah že razvijejo in molzejo na zelo visokem nivoju. Skočni sklep imajo tanek, stoja je rahlo sabljasta, parklji visoki, stoja zadnjih nog je povprečna, gibanje živali je dobro. Vime je visoko pripeto in široko, z izraženo centralno vezjo in korektno namestitvijo seskov. Bik je pozitiven v vseh skupinah lastnosti.

Cena doze semena je 16,28 EUR z DDV

view counter