Anton Darovic , 11/02/2012

Novembrske novosti CBS

Kot vsak mesec, tudi tokrat objavljamo najbolj zanimive bike, ki so prodajnem programu in jih je mogoče naročiti. Ob tem ne spreglejte tudi možnosti, da se s predstavnikom CBS-ja posvetujete o izbiri bika. Končna odločitev pa je seveda vaša in hramba semena je lahko pri vas, če imate zalogovnik, ali pa lahko naročeno seme hranite pri izbranem veterinarju.

 

Lisasta pasma

Everest (Ermut × Winnipeg × Hippo) (na naslovni fotografiji)

To je trenutno eden od najbolj pogosto uporabljanih bikov lisaste pasme. Odlikujejo ga visoke PV za mleko, tako ima PV ML 137, PV za količino mleka pa +1579, kar ga uvršča na prvo mesto za količino mleka. Je tudi med najboljšimi biki po količini prirejenih beljakovin in maščob v laktaciji. Poleg mleka je bik vrhunski tudi v lastnostih mesa in fitnesu. V lastnostih fitnesa posebej odstopa v lastnostih DLŽ 113, IZM 113, PTP 108, PTM 109, PGP 112 in PGM 114.

Njegove potomke so vrhunskih telesnih oblik, PV za vime je 111, PV za noge pa 115. V telesnih lastnostih ga posebej odlikujejo čvrsti biclji, PV 121, in dolžina vimena spredaj, PV 117.

Cena doze semena je 15,73 EUR z DDV

 

Walot (Waldbrand × Gebalot × Hupsol)

 

Bik Walot

Je nosilec linij trenutno najbolj priljubljenih bikov, ki imajo končan test na potomkah. Rojen je v Avstriji. Bika odlikuje visoka PV za mlečnost in fitnes. PV za mleko ima 125, za količino mleka +791 kg, povečuje pa tudi vsebnosti v mleku, in sicer +0,02 % masti in + 0,02 % beljakovin. V vseh lastnostih fitnesa je nadpovprečen, in sicer DLŽ 116, PER 126, SSC 101, IZM 120, PL 101, PTP 115, PTM 104, PGP 111, PGM 111.

 

Po podatkih fitnesa čreda z Wasabijem pridobi dobro zdravje in dolgoživost. Njegove potomke so nekoliko večjega okvirja z vrhunskimi nogami, PV je 118, in dobrim vimenom, PV 109.

 

V posameznih telesnih oblikah ga posebej odlikujejo visoki parklji, PV 119. Pazljivost pri uporabi bika pa je potrebna pri centralni vezi ter dolžini in debelini seskov.

Cena doze semena je 15,19 EUR z DDV

 

Rave (Rau × Herich × Poldi)

Bik Rave

 

Rave je bik za veliko mleka in vrhunsko vime. PV za mleko ima 130, za količino mleka +1207 kg. Ima odličen PV za vime, in sicer 130. Bika priporočamo za čim širšo uporabo saj s kvaliteto vimena pri naši lisasti pasmi nismo zadovoljni, kar pogosto vidimo tudi na razstavah.

 

Njegove potomke so povprečne velikosti z dobrimi nogami. Praktično pri vseh telesnih lastnostih prinaša napredek, posebej pa pri vimenu. Seski njegovih potomk so kratki in tanki.

 

V lastnostih fitnesa je posebej dober v DLŽ 115, SSC 118, IZM 106, PTM 117 in PGM 107. Pazljivost je potrebna pri telitvi paternalno, zato z njim ne osemenjujemo telic.

Cena doze semena je 15,19 EUR z DDV

 

Reiselberg Pp (Ralmesbach PS × Weiport × Regio)

Bik Reiselberg PpJe brezrožni bik in je nosilec heterozigotne brezrožnosti, tako da je polovica njegovih potomcev brez rogov. Odstranjevanje rogov je za živali velik stres, zato je čedalje več vnosa gena za brezrožnost v populacije govedi. Brezrožnost je najbolj razširjena pri mesnih pasmah, tudi pri lisasti, v rejah krav dojilj. Zdaj pa se intenzivno širi tudi pri ostalih pasmah. Največ brezrožnih bikov je pri lisasti pasmi, sledi ji rdeča holšatjnska, nato pa še ostale pasme.

 

Reiselberg je glede na brezrožnost vrhunski bik za ugodno ceno. SPV ima 123, ML 121, meso 106 in FIT 112. Za količino mleka ima PV +971 kg. V lastnostih fitnesa ima vrhunski PV za PTP, zato je bik primeren za osemenjevanje telic. V ostalih lastnostih fitnesa je bik povprečen ali nadpovprečen. Potrebna je pazljivost pri IZM 95, PL 98 in PTM 97.

 

Poleg poteka telitve paternalno izboljšuje še PGP 120, PGM 111 in SSC 108.Njegove potomke so povprečne velikosti, podpovprečno omišičene z dobrimi nogami, PV 111, in vimenom 107. V telesnih oblikah ga posebej odlikujejo oblika skočnega sklepa, PV 115, in dolžina vimena spredaj, PV116 ter dolžina vimena zadaj, PV 116. Pazljivost pa je potrebna pri globini vimena ter dolžini in debelini seskov.

Cena doze semena je 10,85 EUR z DDV

 

Genomik biki rjave pasme

Emento (Emerog × Prontp × Poldi)

Bik je zanimiv zaradi svojega porekla. Očetova linija pri rjavi pasmi ni veliko zastopana. Odlikujejo ga vrhunske PV za lastnosti mlečnosti. Emento sodi med bike z najvišjim PV za lastnosti mlečnosti, PV ML ima 132, absolutne PV pa za količino mleka +1369 kg, +39 kg masti in +43 kg beljakovin. Vsebnosti v mleku ne povečuje, povečuje pa skupno prirejo beljakovin in maščob. V lastnostih fitnesa je povprečen, posebej pa izboljšuje PER 114, IZM 108, PL 106 in PTP 104. Slabši PV ima pri DLŽ, in sicer 92. Bik prenaša na potomce tudi dobre lastnosti za prirejo mesa, saj ima PV za meso 114. Pri telesnih oblikah pa je dober do povprečen. PV za okvir ima 106, za križ 104, za noge 108, vime 102, skupno oceno telesnih oblik ima 106. Posamezni PV za telesne oblike ne izstopajo niti v dobro, niti v slabo. Emento je odličen bik za povečanje proizvodnosti in tudi telesnih oblik.

Cena doze semena je 13,02 EUR z DDV

 

Vapiano (Vasir × Payoff × Pronto)

Bik Vapiano

 

Bik je nosilec vrhunskih bikovih linij, saj je znano, da daje proizvodne krave lepih telesnih oblik. Bik ima vrhunske PV. Tako ima SPV 131, ML 125, za količino mleka +916 kg, +34 kg masti in +31 kg beljakovin, PV za meso je 96, FIT 116. V lastnostih fitnesa posebej izboljšuje DLŽ 115, PER 102, SSC 113 in IZM 108. Pri telitvah zahteva pazljivost, saj je PTP 89 in PGP 95. Kot oče mater pa so telitve normalne do lahke, in sicer PTM 106 in PGM 104.

 

Vapianove potomke so velike živali izredno lepih telesnih oblik z odličnim vimenom in nogami. PV za okvir je 117, PV za noge 115, PV za vime 114, skupno PV za telesne oblike ima 117. Pri telesnih oblikah je edino hrbtna linija nekoliko uleknjena s PV 92, vse ostale pa so vrhunske ali v okviru idealnega. Pri odličnih nogah so posebej dobri biclji in parklji ter tanek skočni sklep.

 

V lastnostih vimena nima napak, vime je obsežno in široko pripeto daleč pod trebuhom in visoko zadaj. Centralna vez je izražena, namestitev seskov je navznoter, dolžina in debelina seskov povprečna.

Cena doze semena je 15,19 EUR z DDV, seksirano seme 47,74 EUR vse z DDV

 

Jaguar (Juleng × Huray × Vinkt)

 

Bik Jaguar

 

Jaguar je nosilec liniji trenutno najbolj priljubljenih bikov rjave pasme na svetu. Huray pa je zdaj nesporno najboljši bik na svetu, ki še daje seme. Tako Juleng kot Huray sta poleg proizvodnosti vrhunska tudi v telesnih oblikah in fitnesu. Te lastnosti so vrhunske tudi pri Jaguarju. Njegove potomke so praktično brez napak v telesnih oblikah, razen v hrbtni liniji, kjer je PV 99, obliki skočnega sklepa, PV 97, in dolžini seskov, PV 90, kar je zanemarljivo.

 

So velike živali, dobro omišičene, s korektnim križem in lepim vimenom. Imajo širok in pobit križ. Noge so povprečne brez napak. Vime je pripeto daleč pod trebuhom, čvrsto in visoko pripeto ter izenačeno. Centralna vez je močna, seski nameščeni proti notranjosti.  SPV pri Jaguarju je 128, ML 122 s + 721 kg za količino mleka, PV za meso je 118 in FIT 111. V lastnostih fitnesa prinaša velik napredek, saj je večina lastnosti nad 100, in sicer DLŽ 108, PER 105, SSC 103, IZM 112, PTP 112, PTM 107, PGP 108 in PGM 110.

Cena doze semena je 14,11 EUR, seksirano seme 47,74 EUR vse z DDV

 

Črno-bela pasma

Sherlock (Shottle × Marshall × Lantz)

Bik Sherlock

 

Njegova mati je bila rojena v Ameriki in uvožena v Nemčijo, kjer je dosegla povprečno mlečnost v 305 dneh 14.814 kg mleka s 3,5 % masti in 3,38 % beljakovin. Sherlockove stare matere pa so imele naslednjo povprečno mlečnost: materina mati Lantz Roxy 14.272 kg s 4,08 % masti in 3,38 % beljakovin, očetova mati Sharon (rojena v Kanadi) 14.363 kg s 4,16 % masti in 3,38 % beljakovin. Vrhunsko poreklo po očetih in po materah daje biku vrhunske plemenske vrednosti, ki jih kažejo njegove potomke. V vseh skupinah plemenskih vrednostih je bik visoko pozitiven, razen v lastnostih plodnosti in poteku telitve. Bika odlikuje visoka PV za količino mleka, ki je +1360 kg. Ostale PV ima SPV 125, ML 116, DLŽ 114, SSC 121, PL 91, TP 88, TM 80. Bika priporočamo za osemenjevanje krav. 

 

Njegove potomke so srednje velike izenačene živali z izredno lepim vimenom, ki dajo veliko mleka in so neproblematične živali. PV za vime ima 119, PV za noge pa 117. Parklji njegovih potomk so visoki in čvrsti, kar omogoča živalim dobro gibanje v hlevih s prosto rejo.

Cena doze semena je 14,65 EUR z DDV

view counter