Boris Grabrijan, 04/24/2012

Jurjev pohod po Grajski pešpoti!

Foto: Boris Grabrijan

Tretji Jurjev pohod po Grajski pešpoti v Krajinskem parku Kolpa, ki je potekal 22. Aprila, je sovpadal tudi s Svetovnim dnevom zemlje. Začetki obeleževanja tega dneva pa segajo v leto 1963, ko je ameriški senator Gaylord Nelson pričel z aktivnostmi, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevne rede aktualne politike. Posamezniki in številne okoljske organizacije ta dan pripravljajo najrazličnejše projekte, dogodke in prireditve, s katerimi želijo opozoriti na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Dan Zemlje se redno praznuje od leta 1970, število sodelujočih posameznikov, organizacij in držav pa vseskozi narašča in sodelujoče organizacije se med seboj povezujejo v omrežje Earth day Network.

 Prekrasna pokrajina ob Kolpi

 

Krajinskem parku Kolpa smo čistilno akcijo že imeli, tako da smo na ta dan organizirali pohod, s katerim smo se spomnili okoljevarstvenih vprašanj in uživali v pristni naravi in kulturnih znamenitostih. Čeprav je malce aprilsko vreme pohodnikom ponagajalo, pa ni moglo pregnati dobre volje in prijetnega vzdušja. Približno 14 kilometrov dolga pot od Žuničev skozi Paunoviče in Miliče, Adlešičev do Kuzminega mlina v Pobrežju in nazaj do Starega poda je trajala dlje, kot smo načrtovli. Pa ne zaradi težavnosti poti, pač pa zaradi gostoljubnosti domačinov, ki so pohodnikom ponudili okrepčila: prvič že takoj v Paunovičih pri Kikinih, potem pa v Miličih pri teti Zorki, pri Vukčevičevih in Mitrovih (Jakovac).

 

Pohodniki so uživali v pomladnem prebujanju Krajinskega parka Kolpa Čisto ozračje po dežju in zelenje ob Kolpi je obiskovalcem nudilo lep pogled na Kolpo, steljnike in vrtače. Na koncu je sledil še ogled Kuzminega mlina, kjer so posebej za to priložnost zmleli koruzno moko za udeležence pohoda. Tudi sicer si lahko obiskovalci skozi vse leto ogledajo mlin in kupijo različne moke, saj si Kuzmini prizadevajo obuditi dejavnost in s tem dopolniti turistično ponudbo.

 

Vabimo pa vas na naslednji pohod v nedeljo 29. aprila, ko se bomo odpravili po Sejemski poti (od Žuničev do Vinice).

view counter