Dominik Čevka, 05/08/2012

Druga državna razstava cike

Foto: Franc Uršič

 

»Cika kot se šika« je bil slogan druge državne razstave edine slovenske avtohtone pasme goveda, ki je potekala na sejmu. Z razstavo je Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji zaznamovalo 10 let rejskega dela pri ohranjanju, oživljanju in obnovitvi cike. Soorganizatorja razstave sta bila Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana in Konjeniški klub Komenda. Veliko pomoč pri organizaciji razstave je prispevala tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

 

V soboto dopoldne so rejci pripeljali odbrane živali na razstavni prostor. Kar 80 živali cikaste pasme je bilo možno videti v razstavnem hlevu, kjer so obiskovalci z navdušenjem opazovali lepo pripravljene lepotice v vsem njihovem sijaju. Popoldan so sledile priprave na razstavo, saj je pravilna priprava pripomogla k odlični izpeljavi nedeljske prireditve.

 

Šampionka krav med cikami v letu 2012  Šmarnica - Najlepša cika 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo se je razstava začela kratkim, a navdušujočim uvodom. Odprl jo je pastir z Velike planine, ki je s seboj pripeljal družino Ugovšek, iz Florjana pri Gornjem Gradu s kravo »Rožo«, najstarejšo ciko v Sloveniji. Krava Roža je bila rojena v času osamosvojitve Slovenije in bo poleti dopolnila 22 let. Člani Ugovškove družine so s seboj prinesli dve butarici, kot simbol praznovanja cvetne nedelje. Mimohod v ocenjevalni krog so popestrili rejci, ki so prinesli zastavo Republike Slovenije, zastavo Evropske unije in zastavo Republike Kosovo, kot gostujoče države na razstavi. Predstavniki iz najmlajše evropske države poskušajo po najboljših močeh ohranjati svojo avtohtono pasmo »ilirska buša«, zato so si z zanimanjem ogledali tudi razstavo naše avtohtone pasme.

 

Po recitalu pesmi »CIKA S PLANINE« je sledil uvodni pozdrav predsednika združenja Dominika Čevke in strokovnega tajnika za cikasto pasmo Rafka Rokavca.

Ocenjevanje na razstavi je bilo zaupano uglednim strokovnjakom s področja selekcije cikastega goveda. Komisijo so sestavljali Marjan Zupančič, častni član združenja in izvorni rejec cikastega goveda, predsednik, mag. Zoran Klinkon, strokovni vodja rejskega programa za cikasto govedo in dr. Metka Žan Lotrič, strokovna sodelavka na javni službi genske banke v živinoreji na Biotehniški fakulteti.

 

Rezultati ocenjevanja

 

Skupina mlajših telic

1. mesto: Učka, SI 33967543, Janez Smrtnik, Spodnje Jezersko, Zgornje Jezersko

2. mesto: Rinka, SI 13874506, Janez Vrhunc, Rudno, Železniki

3. mesto: Srna, SI 13524854, Alojzij Noč, Javorniški Rovt, Jesenice

 

Skupina telic

1. mesto: Mukica, SI 53976408, Jožica Rozman, Črna pri Kamniku, Stahovica

2. mesto: Snežka, SI 23502743, Franc Podobnik, Zgornja Lipnica, Kamna Gorica

3. mesto: Cikana, SI 23507030, Marko Močnik, Sv. Peter nad Begunjami, Begunje

 

Skupina brejih telic

1. mesto: Pisana, SI 03812116, Ivan Konda, Dol, Stari trg ob Kolpi

2. mesto: Rosa, SI 63476062, Matej Krivec, Logarska dolina, Solčava

3. mesto: Mili, SI 73829397, Anton Starovasnik, Podstudenec, Stahovica

 

Po ocenjevanju treh skupin telic je sledil izbor prvakinje med telicami. V izbor so se uvrstile prvouvrščene. Prvakinjo sta ločeno izbirali komisija iz Republike Kosovo in komisija iz Republike Slovenije. Komisijo iz Republike Kosovo so sestavljali: Bajram Imeri, direktor direktorata za živinorejo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja vlade Republike Kosovo, dr. Xhavit Bytyci, direktor Genetic centra GENKOS, Afrim Sharku (FAO) in Emrullah Spahiu Xogi (FAO). Komisijo iz Republike Slovenije pa so sestavljali člani komisije za ocenjevanje razstavljenih živali.

 

Prvakinja med telicami je postala Mukica, SI 53976408,  s kmetije Rozman, Črna pri Kamniku,Stahovica. Poleg zvonca se je prvakinja med telicami okrasila z lentami, simboli držav Republike Slovenije in Republike Kosovo.

Razstava se je nadaljevala z ocenjevanjem krav.

 

Skupina prvesnic po telitvi

1. mesto: Murka, SI 63498804, Miha Smolej, Planina pod Golico, Jesenice

2. mesto: Pika, SI 63494604, Martin Odar, Srednja vas v Bohinju

3. mesto: Narcisa, SI 23763405, Alojzij Frelih, Bohinjska Češnjica v Bohinju

 Najlepše mlajše cike 2012

Skupina krav, rojene leta 2009 (manjši okvir)

1. mesto: Roža, SI 33718538, Andrej Kuhar, Klemenčevo, Stahovica

2. mesto: Mavlca, SI 23633834, Janez Mrak, Studenčice, Medvode

3. mesto: Tačka, SI 13782128, Janez Vrhovnik, Tunjice, Kamnik

 

Skupina krav rojene leta 2009 (večji okvir)

1. mesto: Cvetka, SI 33711548, Cilka Povodnik, Podgorje ob Sevnični, Zabukovje

2. mesto: Katka, SI 93624664, Janez Pogačnik, Prezrenje, Podnart

3. mesto: Šeka, SI 83718351, Stanislav Trobevšek, Zakal, Stahovica

 

Skupina krav rojene leta 2008 (manjši okvir)

1. mesto: Cika, SI 83454022, Andrej Prišelj, Ponikve, Jesenice na Dolenjskem

2. mesto: Vesevka, SI 43459306, Franc Podobnik, Zgornja Lipnica, Kamna Gorica

3. mesto: Murka, SI 03450909, Jožica Rozman, Črna pri Kamniku, Stahovica

 

Skupina krav rojene leta 2008 (večji okvir)

1. mesto: Šmarnica, SI 03600221, Marijana Košir Karničar, Zgornje Jezersko

2. mesto: Mavrca, SI 63462423, Janez Vrhunc, Rudno, Železniki

3. mesto: Pika, SI 63453865, Andrej Mrčun, Ples, Moravče

 

Skupina krav rojene leta 2007 in 2006 (manjši okvir)

1. mesto: Rdeška, SI 43199387, Stanislav Trobevšek, Zakal, Stahovica

2. mesto: Mojca, SI 03320950, Matevž Demšar, Zapreval, Poljane nad Škofjo Loko

3. mesto: Roža, SI 23217007, Franc Kemperl, Županje njive, Stahovica

 

Skupina krav rojene leta 2007 in 2006 (večji okvir)

1. mesto: Srna, SI 22692391, Jože Grubar, Smokuč, Žirovnica

2. mesto: Borovnica, SI 23272398, Andrej Mrčun, Ples, Moravče

3. mesto: Cveta, SI 73200594, Olga Pirš, Zgornji Tuhinj v Tuhinju

 Izbor šampionke med cikami 2012

Skupina starejših krav

1. mesto: Cveta, SI 02562454, Dominik Čevka, Zakal, Stahovica

2. mesto: Srna, SI 92859715, Mihael Brlec, Zgornje Palovče, Kamnik

3. mesto: Nagla, SI 02618593, Matej Smukavec, Podjelje v Bohinju

 

Skupina krav z dolgo življenjsko dobo

1. mesto: Roža, SI 1450861, Franc Ugovšek, Florjan pri Gornjem Gradu

2. mesto: Vesna, SI E0369202, Janez Mrak, Studenčice, Medvode

3. mesto: Pisana, SI 1921933, Cilka Povodnik, Podgorje ob Sevnični, Zabukovje

 

In še izbor prvakinje

Po ocenjevanju sedmih skupin krav je sledil izbor prvakinje med kravami. V izbor so se uvrstile prvouvrščene. Prvakinjo sta ločeno izbirali komisija iz Republike Kosovo in komisija iz Republike Slovenije.  Zanimivo je, da so predstavniki obeh komisij za prvakinjo med kravami, izbrali ŠMARNICO, SI 03600221, s kmetije Karničar, Zgornje Jezersko. Prvakinji je zvonec pripel minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Poleg zvonca se je prvakinja med kravami okrasila tudi z lentami, simboli držav Republike Slovenije in Republike Kosovo.

 

Meso in siri

V času razstave je strokovna ekipa Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana pripravljala zelo kakovostno pečeno meso avtohtone pasme cikasto govedo. Izvor telečjega mesa je bil s kmetije Vrhunc v Selški dolini. Meso je bilo obogateno z zorenjem. To je bila specialiteta posebne vrste, ki so jo obiskovalci razstave tudi z veseljem pokusili. Na prireditvi so se s svojimi proizvodi predstavili mlekarna Planika iz Kobarida, bohinjski sirarji in kamniški planšarji. Rejci cike so za razstavo pripravili nekaj izdelkov iz mleka cike, in sicer tarniči z Velike planine, mohant z bohinjskih planin, masovnk s planin pod Karavankami ter bohinjski in tolminski sir.

 

Razstava ni bila zgolj ocenjevanje in izbor najlepše cike, ampak je pokazala dobro povezanost rejcev v združenju. Prav vsi so pokazali visoko stopnjo rejske pripadnosti, saj so vložili v pripravo živali in v pripravo razstave veliko prostovoljnega dela. Kravo ciko so tako prikazali v pravi luči in na lep način zaokrožili praznovanje desetletnice delovanja združenja. Da pa so rejci tako povezani v združenju, velja izreči priznanje strokovnemu tajniku Rafku Rokavcu, ki že vsa leta neumorno skrbi za povezano strokovno in rejsko delo. Brez njegovega dela cika danes ne bi bila to, kar je. Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji je zaslužno, da je ciko rešilo pred izumrtjem in je jamstvo, da cika na Slovenskem ne bo izumrla.

view counter