Darinka Sebenik, 08/05/2011

Zaprtje razpisa za ukrep ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Kmetijsko ministrstvo bo  v petek, 5. 8. 2011 ob 24. uri, zaprlo javni razpis za ukrep 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja« iz Programa razvoja podeželja RS 2007–2013. Ministrstvo se je za zaprtje javnega razpisa odločilo zaradi porabe razpisanih sredstev. Na javni razpis, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 29. julija 2011, je do prej zapisanega datuma prispelo 43 vlog, katerih višina zaprošenih sredstev dosega višino razpisanih, to je 4 milijone evrov. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v ohranjanje in izboljševanje dediščine na podeželju, s čimer bi dosegli tudi izboljšanje kakovosti življenja in vplivali na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.

view counter