Darinka Sebenik, 07/28/2011

Zamik objave razpisa »zgodnje upokojevanje kmetov«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objava novega javnega razpisa za ukrep 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov« za leto 2011 prestavljena do objave spremembe trenutno veljavne uredbe. Na pobudo predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in socialnih partnerjev pripravljajo spremembo uredbe, ki bo prinesla ugodnejše pogoje za izračun višine letne rente. Objava novega javnega razpisa za ta ukrep, ki je bila v terminskem načrtu objave javnih razpisov predvidena v juniju, je prestavljena do objave spremembe Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS (PRP) za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS št. 28/2011, 37/2011).

Glede na sedaj veljavno uredbo, se pri izračunu variabilnega dela rente upoštevajo le kmetijska zemljišča, ki jih je imel kmet-prenosnik v lasti. V predlagani spremembi pa se bodo pri izračunu variabilnega dela rente upoštevana vsa kmetijska zemljišča, ki so v upravljanju kmetije.

view counter