Anton Darovic , 04/20/2011

Razvojni center Afikim

Foto: Anton Darovic

Afikim – raziskovalna farma v kibucu Afikim

Obiskali smo tudi podjetje Afikim, ki izdeluje elektronske naprave za spremljanje gibanja krav in ugotavljanje sestave mleka. Podjetje deluje v kibucu Afikim, v katerem tudi testirajo vse izdelke, ki jih na novo razvijejo.

Reja krav molznic je podobna kot v vseh drugih obiskanih farmah: čimboljše hlajenje živali, hlev na komposten gnoj in krmljenje z miksobrokom, katerega sestava je skrivnost.

Podjetje Afikim ima tridesetletno tradicijo na področju razvoja in proizvodnje elektronskih naprav v reji krav molznic ter molzni opremi. Svoje izdelke prodajajo v več kot 50 držav po vsem svetu. Njihova prednost je, da sistem razvijajo v Izraelu, torej državi z najvišjo mlečnostjo krav na svetu, in reji v veliki vročini. Tako imajo odlične razmere za razvoj, tržijo lahko vrhunsko računalniško opremo za celoten nadzor reje od teže krav do reprodukcije, količine in sestave mleka. Programska oprema omogoča lažje spremljanje dogajanja v čredi in pravočasno ukrepanje že samo ob podatkih v računalniku, brez pregleda krav v hlevu. V računalniku se namreč zberejo vsi podatki in nato sam zabeleži, katere krave so za osemeniti, katere so v ketozi ali prikriti ketozi, katere so nepravilno krmljene ali so izgubile preveč telesne teže ter katere bodo telile. Z obdelavo podatkov dobimo podatke o splošnem stanju v čredi, kar je osnova za prilagoditev krmljenja in preostalega upravljanja črede.

Krava je zanje orodje za pridelavo mleka, ki mora delovati učinkovito in prinašati čimvečji dobiček, zato ničesar ne prepustijo naključju, ampak imajo vse pod nadzorom. Njihova oprema omogoča:

-          zbiranje vrste pomembnih podatkov v čredi in shranjevanje v računalniku, kar ustvarja zanesljivo bazo podatkov o čredi,

-          elektronsko označevanje živali,

-          merjenje dnevne količine mleka in njegove sestave,

-          spremljanje gibanja krav,

-          analizo zbranih podatkov.

view counter