Darinka Sebenik, 08/05/2011

Razpis - ukrep dodajanje vrednosti

Foto: Darinka Sebenik

Kmetijsko ministrstvo je objavilo javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011. Višina razpisanih sredstev znaša osem milijonov evrov.

Podpore bodo dodeljevali za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov, predelavo živil, katerih surovina so kmetijski proizvodi, kombinirano predelavo proizvodov, trženje kmetijskih proizvodov in prvo stopnjo predelave lesa. Vlagatelji na javni razpis so lahko nosilci kmetijskega gospodarstva, nosilci dopolnilne dejavnosti ter agrarne in pašne skupnosti. Stopnja pomoči znaša od 45 do vključno 60 % priznane vrednosti naložbe in je odvisna od predmeta podpore na katerega vlagatelj kandidira.  Razpis je zaprtega tipa. Vlagatelji lahko vloge na ta javni razpis pošljejo od 6. 8. do vključno 30. 9. 2011.

view counter