Mag. Tomaž Poje, 08/05/2011

Raziskovali Belo krajino in Pokolpje

Foto: Boris Grabrijan

Julija so študentje Univerze v Ljubljani izvedli »Geotabor« - že 15. po vrsti, katerega namen je bil uporabiti v praksi na Naravoslovni fakulteti pridobljeno teoretično znanje. Soočili so se s številnimi izzivi, ki jih narava nudi geologom in spoznali delo geologa na terenu.  Nekatere morfološke oblike so namreč vidne le na terenu.  Letos je tako 25 študentov raziskovalo celotno Belo krajino in tudi širše področje Pokolpja, posebej pa so se posvetili območju Krajinskega parka Kolpa kjer so v Žuničih uživali gostoljubje Javnega zavoda KP Kolpa. Zbrane rezultati svojega dela v okviru tabora bodo predstavili v zborniku.

Zapišemo lahko, da so imeli študentje celotno organizacijo tabora v svojih rokah, njihovi profesorji pa so se vključevali v posamezne aktivnosti. Za odlično izveden Geotabor ima največ zaslug belokranjski študent Rok Brajkovič, ki je skrbel za nemoten potek vseh aktivnosti, prav tako pa bo skrbel da bodo vse tri delovne skupine zaključile svoje terensko delo z ustreznimi izdelki.

view counter