Anton Darovic , 10/24/2011

Novo v Centru bikovega semena - OKTOBER

Carall

Rojen je v Nemčiji 15. junija 2006. V avgustu je dobil prvi obračun na potomkah. Skupina njegovih prvih hčera je zmagala med devetimi skupinami potomk posameznih bikov, razstavljenih na German Showu 2011. Rejci iz Slovenije, ki so obiskali German Show 2011, želijo bika čim prej uporabiti v svojih čredah in v Centru bikovega semena ga je že mogoče naročiti.

Bik je potomec bika Shottla, to je angleški bik, potomec kanadske krave Sharon in znanega italijanskega bika Mtoto, ki je trenutno v svetovnem merilu med najboljšimi. Njegova potomca v ponudbi GPZ sta že Minister in Mascol. Carallova mati Carla ima skupno oceno za telesne oblike 95 in najvišjo mlečnost v 305 dneh: 16.043  kilogramov mleka s 4,76 % masti in 3,33 % beljakovin. Je potomka kanadskega bika Rubensa. Carlina mati Camilla je imela skupno oceno za telesne oblike 88 in najvišjo mlečnost 12.796  kilogramov mleka s 4,85 % masti in 3,24 % beljakovin. Njen oče je kanadski bik Stardom.

Kanadsko poreklo po materini strani in oče Shottle, ki je potomec kanadske krave, ter telesne ocene matere 95, materine matere 88, očetove matere 91, dajejo Carallu odlično izhodišče, da bo prenašal odlične telesne lastnosti in dobro mlečnost. To se je potrdilo že ob prvi predstavitvi njegovih hčera na German Showu 2011.

Carall ima skupno plemensko vrednost 129, 134 za telesne oblike, 120 za somatske celice in 119 za dolgoživost. Njegove potomke so velike živali v mlečnem tipu, korektnih nog in imajo lepa vimena. Vime ima visoko mlečno zrcalo, izraženo centralno vez, je čvrsto pripeto in je daleč pod trebuhom. Plemensko vrednost za noge ima 120, za vime pa 132. Ostale plemenske vrednosti: mleko 111, +1.393  kilogramov za količino mleka, plodnost 103, potek telitev 96 in iztok mleka 100. Bik ni najboljši proizvajalec semena in povpraševanje po njem je veliko, zato so količine semena omejene. Bik je prava izbira za razstavne živali z veliko mleka v hlevu. Količine semena so omejene, tako da svetujemo hitra naročila.

Cena doze semena je 18,45 EUR z DDV.

 

Guarini

Bik Guarini Bik izhaja iz Nemčije in je rojen 17. avgusta 2006. Je trenutno eden najboljših nemških bikov črno-bele pasme. V skupnem indeksu je na petem mestu v obračunu avgust 2011 med črno-belimi biki in je najboljši nemški Goldwinov potomec. Bika odlikujejo visoke plemenske vrednosti, kot so skupni indeks 143, mleko 128, + 1.044  kilogramov za količino mleka, telesne oblike 130, somatske celice 126, dolgoživost 122, plodnost 108, mlečni tip 110, trup 118, noge 110, vime 131, iztok mleka 102 in potek telitev 105. Poleg izrednih telesnih lastnosti, bika odlikujejo tudi visoke plemenske vrednosti za količino mleka, kar niso ravno odlike Goldwinovih potomcev. Poleg količine mleka povečuje tudi vsebnost beljakovin v mleku.

Guarinijeve potomke so velike živali z globokim trupom in veliko prsno širino. Parklji so povprečni, noge so tanke, stoja je sabljasta. Vime je čvrsto pripeto z močno centralno vezjo in visokim mlečnim zrcalom. Daje potomke z nekoliko nadgrajenim križem.

Guarini ima odlično poreklo, ki je kombinacija telesnih oblik po očetu Goldwinu in velike količine mleka po očetu matere O-Manu in očetu materine matere, biku Jestherju. Telesne ocene po materah so: mati 87, očetova mati 86, materina mati 88.

Skupina njegovih potomk je bila predstavljena na German Showu 2011.

Cena doze semena je 18,45 EUR z DDV.

 

Seramis

Bik je rojen 10. februarja 2006 in je med prvimi potomci angleškega bika Shottla v Nemčiji, ki ima zaključen test na potomkah. Shottle je trenutno zelo popularen bikovski oče v celem svetu in njegovi potomci sedaj dobivajo prve obračune plemenskih vrednosti na potomkah.  Shottle je angleški bik, potomec kanadske krave Sharon in znanega italijanskega bika Mtoto.

Seramisova mati je krava Radieuse, ki izhaja iz Francije in je potomka znanega bika Jocko Besne. Po materah ima Seramis visoke skupne ocene za telesne oblike, in sicer mati 91, očetova mati 91 in materina mati 86. Tako je Seramis prenašalec odličnih telesnih oblik in visoke mlečnosti. Bik ima naslednje plemenske vrednosti: skupni indeks 128, mleko 120, telesne lastnosti 130, somatske celice 99, dolgoživost 107, plodnost 104, noge 126 in vime 118. Absolutna plemenska vrednost za količino mleka je +1.535  kilogramov. Bik je pozitiven praktično v vseh posameznih telesnih oblikah posebej še v kotu parkljev, oblika skočnega sklepa, gibanje, centralna vez, namestitev seskov in pripetost vimena. Njegove potomke imajo nekoliko strmo stojo in nadgrajen križ.

Cena doze semena je 14,65 EUR z DDV.

Cena doze seksiranega semena je 48,83 EUR z DDV.

 

Dunar (bik na naslovni fotografiji)

Rojen 26. marca 2006 v Nemčiji. Je potomec ameriškega bika Duplex in nemške krave Malbe, ki je potomka kanadskega bika Chapiona. Oče materine matere pa je bik Dante. Vsi očetje so v Sloveniji malo zastopani, zato je bik nosilec novih linij bikov in malo v sorodu s slovensko populacijo črno-bele pasme. Podatki o materah bika so naslednji:

- mati skupna telesna ocena 88, najvišja mlečnost 12.810  kilogramov s 4,18 % masti in 3,62 % beljakovin,

- očetova mati skupna telesna ocena 91, najvišja mlečnost 15.626  kilogramov s 3,19 % masti in 3,22 % beljakovin,

- materina mati skupna telesna ocena 88, najvišja mlečnost 13.769  kilogramov s 3,25 % masti in 3,49 % beljakovin.  

Dunar ima naslednje plemenske vrednosti: skupni indeks 129, mleko 119, +850  kilogramov za količino mleka, telesne oblike 31, somatske celice 94, dolgoživost 118, plodnost 101, mlečni tip 120, trup 122, noge 127, vime 115, potek telitve 107. Povečuje tudi vsebnost beljakovin v mleku.

Dunarjeve potomke so razstavne živali velikega okvirja v mlečnem tipu, globokega trupa in široke prsne širine. Razen nekoliko strme stoje ima bik vse PV za telesne oblike preko 100.

Cena doze semena je 14,65 EUR z DDV

 

Sascha

Bik Sascha Sambia Bik je rojen 12. junija 2006 v Nemčiji. Je potomec parjenja popolnoma nesorodnega očeta in matere, zato ima bik autocros poreklo. Njegov oče je bik Step, ki je potomec znanega ameriškega bika Patrona. Materin oče je nemški bik Esar, oče njene matere pa italijanski bik Gigh. Očetje po materini strani so malo poznani, zato je bik nova linija v slovenski populaciji črno-bele pasme.

Podatki o materah so zanimivi. Mati ima skupno oceno za telesne oblike 87, mlečnost v prvi laktaciji 10.742 kilogramov s 3,98 % masti in 3,39 % beljakovin, očetova mati skupna ocena za telesne oblike 88, najvišja mlečnost 13.376  kilogramov s 3,56 5 masti in 3,42 % beljakovin, materina mati skupna ocena za telesne oblike 88, najvišja mlečnost 14.447  kilogramov s 4,31 % masti in 3,55 % beljakovin.

Bikove potomke odlikuje sorazmerno velika količina mleka, vrhunske telesne oblike, dolgoživost in dobra plodnost. Plemensko vrednost za vime ima 124 za noge pa 128. Telitve po biku so lahke, PV 105 in iztok mleka je hiter,

PV 116.

Cena doze semena je 11,94 EUR z DDV.

 

Boateng

Bik Boateng Je vrhunski bik genomik, rojen 6. julija 2007 v Nemčiji. Sodi v skupino najboljših nemških bikov genomikov. Bik ima vrhunsko poreklo po očetih, in sicer Bolton x O-Man x Aaron. Telesne ocene mater in podatki mlečnosti so prav tako vrhunski. Mati ima skupno oceno za telesne oblike 87, najvišja mlečnost 14.953  kilogramov s 4,45 % masti in 3,53 % beljakovin, očetova mati 88 točk za telesne oblike, najvišja mlečnost 16.511  kilogramov s 4,08 % masti in 3,32 % beljakovin, materina mati 91 točk, najvišja mlečnost 15.134  kilogramov s 4,82 % masti in 4,02 % beljakovin.

Bik ima vrhunske plemenske vrednosti, in sicer je skupni indeks 142, mleko 132, +1.785  kilogramov za količino mleka, telesne lastnosti 127, somatske celice 126, dolgoživost 116, plodnost 99, noge 113 in vime 127. Bik prinaša napredek praktično v vseh telesnih oblikah.

Cena doze semena je 15,73 EUR z DDV

 

Velika izbira bikov seksiranega semena

Zaradi vedno večje prodaje seksiranega bikovega semena imamo od oktobra v ponudbi večje število bikov s seksiranim semenom. Semenu bika Minister pa smo znižali ceno seksiranega semena iz 42,32 na 37,98 EUR.

 

Na zalogi je seme naslednjih bikov:

Ime bika

Skupni indeks

Mleko

Telesne lastnosti

Somatske celice

Količina mleka

Noge

Vime

Cena z DDV

Seramis

128

120

130

99

+1.535

126

118

48,83

Minister

111

102

102

110

+971

97

103

37,98

Cassano

123

121

122

118

+1.268

119

107

48,83

Stylist

134

135

112

100

+1.113

120

107

46,66

Boateng (genomik)

142

132

127

126

+1.785

113

127

45,57

Serano (Rdeča holštajn)

128

122

109

105

+1.391

107

111

42,32

view counter