Anton Darovic , 04/20/2011

Moshaya Yavniel – farma Kremer

Foto: Anton Darovic

Pot nas je peljala naprej, tokrat na družinsko kmetijo Moshaya Yavniel – farma Kremer, na kateri letno proizvedejo 1,700.000 kilogram mleka s 140 kravami in pripadajočo mlado živino. Na farmi vzrejo tudi moška teleta do starosti enega leta. Družinska farma je stara že več kot sto let, in sicer je leta 1901 stari oče zdajšnjih lastnikov zemljo kupil od Rodschilda. Država Izrael je nastala leta 1945, lastniki Moshaya pa so bili že pred tem lastniki zemlje. Rodschild je bil zelo bogat Jud, ki je spodbudil Jude po vsem svetu, da morajo priti do svoje države in da je to lahko samo Judeja, kamor jih je nekoč pripeljal Mojzes. Svojo namero so začeli uresničevati tako, da so začeli kupovati zemljo od Turkov in Arabcev ter se na njej naseljevati v komunah. Kmetijsko zemljo je Rodschild nato po ugodnih pogojih, z večletnim odplačilom ponudil v nakup Judom, ki so bili pripravljeni kmetovati. In slednji, ki smo jih obiskali, so to storili.

Tako so zdaj v Izraelu tri vrste kmetijskih farm. V kibucih je zemlja last skupnosti oziroma države, v moschavitih so gospodarski in stanovanjski objekti last lastnika oziroma družine, zemlja pa je v najemu od države, v moshayah pa je vse last enega lastnika ali družine. Na omenjeni farmi, ki smo jo obiskali, so zelo ponosni na svojo tradicijo razvoja od prihoda njihovih prednikov v Judejo pa do danes. Zdaj molzejo z dvema molznima robotoma. Upravljajo jo dva brata in sestra. Od bratov je eden zadolžen za krmljenje, eden za reprodukcijo in selekcijo, sestra, ki nas je na farmi sprejela, pa je zadolžena za administracijo in prodajo na farmi. Na posesti majo tudi manjšo trgovino, v kateri prodajajo mleko in mlečne izdelke. Povprečna dnevna mlečnost je 45 kilogramov mleka na kravo.

view counter