Anton Darovic , 05/20/2011

Kibuc Harford

Foto: Anton Darovic

V kibucu Hardorf pridelujejo zelenjavo in vzrejajo krave molznice na ekološki način. Površine, ki jih obdelujejo, obsegajo 90 hektarjev. Na delu zemljišč pridelujejo zelenjavo in imajo zasajene oljke za pridelavo oljčnega olja, na preostalih površinah pa pridelujejo krmo za govedo. Imajo 180 krav molznic in 150 glav mlade živine. Povprečna letna mlečnost črede je 11.000 kilogramov mleka v ekoloških razmerah reje. Ekološki način kmetovanja so ubrali po pravilih Rudolfa Steinerja, ki je pred sto leti uvedel ekološko kmetijstvo v Nemčiji in Švici. Ker vse krme ne predelajo sami, morajo veliko ekološke krme za govedo kupovati.

Pred leti so bili pri pridelavi ekološke zelenjave usmerjeni v prodajo na tuje trge. Tako so pridelovali samo nekaj vrtnin in v velikih količinah ter jih izvažali. Pri takšnem načinu trženja niso bili ekonomsko uspešni, ker jim je veliko posrednikov pri prodaji vzelo ves zaslužek, zato so se odločili, da pridelajo le toliko zelenjave, kot je lahko prodajo na lokalnem trgu. Pridelavo so tako prilagodili količini, ki jo lahko prodajo v lastni trgovini in večjim kupcem v njihovi okolici. Tako imajo zdaj v ponudbi vso zelenjavo prek celega leta, kolikor jim dopuščajo vremenske razmere. Največja težava je poletna suša, zato vse površine namakajo. Na kibucu pa imajo tudi dom za usposabljanje duševnih bolnikov. Del njihove terapije predstavlja prav delo na poljih z zelenjavo. Terapija poteka tako, da dva bolnika delata pod nadzorom enega inštruktorja.

V kibucu Hardorf imajo dve biološki čistilni napravi, eno za čiščenje fekalnih vod prebivalcev in eno za odpadne vode iz molzišča in mlekarne. Vodo, ki izteka iz čistilnih naprav, porabijo za namakanje površin, na katerih pridelujejo krmo za govedo.

Na farmi letno pridelajo 2,400.000 kilogramov ekološkega mleka in vsega predelajo v lastni mlekarni. Krmljenje krav je bilo tudi na tem kibucu enako kot na drugih, ki smo jih obiskali: z enakim mešalnim vozom in ekološkimi surovinami. Pokazali so nam silažo iz bombažnega semena, detelj in ostankov pri proizvodnji pomarančnih sokov. Hlev je narejen po načelu kompostnega gnoja, vse krave pa so z rogovi, ker jih kot ekološki obrat ne smejo odstranjevati.

view counter