Anton Darovic , 12/21/2011

Decembrska ponudba v CBS

Črno-bela pasma


Guarini (TOP bik)

Od začetka prodaje bika v oktobru je po njem zelo veliko povpraševanje, tako da so prve količine semena takoj pošle. Njegovo seme je zdaj spet mogoče kupiti in bo v prodaji celo leto 2012. V zadnjem obračunu plemenskih vrednosti (PV) za december 2011 je v skupnem selekcijskem indeksu na tretjem mestu za

Guarini Top bik

Snowmanom in Omego ter pred Mascolom. V obračunu PV je povečal svoje plemenske vrednosti v primerjavi s predhodnim obračunom za avgust 2011, in sicer za dve točki skupni selekcijski indeks, ki je sedaj 145 ter za tri točke PV za mleko 129, PV za telesne oblike 134, PV za somatske celice 113, PV za dolgoživost 116 in PV za plodnost 111. Guarini je edini nemški bik na lestvici TOP 100 bikov ameriškega združenja za pasmo holštajn, kjer prevladujejo ameriški biki, in je na odličnem dvajsetem mestu. Guraini ima vrhunsko poreklo (Goldwin × O-Man × Jesteher). Za prevladujoče lastnosti prednikov bi lahko rekli, da şo kombinacija telesne oblike × mleko × mleko. Takšno poreklo mu omogoča vrhunske plemenske vrednosti, ob tem pa je še dober proizvajalec semena in je zato cena semena ugodna

Cena doze semena je 18,45 evrov z DDV.


Gandolf

Je potomec bika Goldwina, njegovo poreklo je Goldwin × Manat × Rudolph. Sodi med najboljše nemške potomce po biku Goldwinu. Bik poleg količine mleka povečuje tudi vsebnost maščob v mleku. Ima visoke PV, in sicer 129 za telesne oblike, za noge 116 in za vime 127, kar je njegova posebej odlična lastnost. Njegove potomke imajo visoko pripeta vimena zadaj in razpotegnjena daleč pod trebuh z močno centralno vezjo. Namestitev seskov je nevtralna, zato so njegove potomke primerne za robotsko molžo. Potomke Gandolfa so nekoliko večje živali, v mlečnem tipu in nekoliko pobite v križu. V lastnostih fitnesa ima PV za somatske celice 107, za dolgoživost 113 in za plodnost 108.

Cena doze semena je 16,27 EUR z DDV.

 

Monitor (TOP BIK)

Je genomik bik vrhunskega porekla Man-O-Man × Bolton × Goldwin. Bik je en od prvih in najboljših genomskih potomcev bika Man-O-Mana. Bik Monitor pa izhaja iz znane nizozemske kravje družine Dini.

 

Njegov rodovnik je kombinacija vrhunske proizvodnje z vrhunskimi telesnimi lastnostmi in temu primerne so tudi njegove plemenske vrednosti. Skupni selekcijski indeks je 146, PV za mleko je 136, PV za telesne lastnosti 133, PV za somatske celice 112, PV za dolgoživost 116, PV za plodnost 104, PV za  noge 121 in PV za vime 123. Absolutne plemenske vrednosti za mleko ima +1.633 kg mleka, masti -0,02 % in +65 kg, beljakovine +0,06 % in +62 kg. V vseh posameznih telesnih oblikah je pozitiven, prenaša pa nekoliko strmo stojo. Njegove potomke bodo velike, obsežne živali, v mlečnem tipu, z veliko prsno širino, s pobitim in širokim križem. Stoja zadnjih nog je paralelna, nekoliko strma, s tankimi skočnim sklepom in visokimi parklji. Gibanje njegovih potomk je dobro. Vime je visoko pripeto zadaj in obsežno pod trebuhom, centralna vez je močno izražena. Seski so nekoliko daljši in pomaknjeni proti notranjosti. Bik je praktično brez napake in je vrhunska nova genetika.

Cena doze semena je 15,73 evrov z DDV.


Mason

Je eden od številnih sinov bika Mascola. Tako kot večina Mascolovih sinov je Mason visoko nadpovprečen v lastnostih mleka in fitnesa, v telesnih lastnostih pa nekoliko podpovprečen. Mason je bil rojen 11. aprila 2006 v Franciji. Njegovo poreklo je Mascol × Bormino × Gibbon, to je kombinacija nemške, italijanske in francoske genetike.  V skupnem selekcijskem indeksu je na 34. mestu v obračunu PV za december 2011. V plemenski vrednosti za mleko je najboljši med vsemi Mascolovimi sinovi, med vsemi nemškimi biki pa je na osmem mestu. Absolutne plemenske vrednosti za mleko ima +1.510 kg, masti +0,09 % in +72 kg, beljakovine +0,08 % in +59 kg. PV za somatske celice ima 107, za dolgoživost 116 in za plodnost 102. V telesnih oblikah je bik nekoliko podpovprečen in ima skupno plemensko vrednost za telesne oblike 97, za noge 99 in za vime 97.

Cena doze semena je 10,85 evrov z DDV.


Obvestilo

Bik Seramis je poginil, vendar je njegovo neseksirano seme še na voljo v Centru bikovega semena, do porabe zaloge.

 

Seksirano seme

Zaradi velikega povpraševanja po seksiranem semenu smo zalogo ponovno dopolnili. Tako je na voljo seme bikov črno-bele pasme Seramisa in Boatenga, rdeče pasme holštajn Malvoya, lisaste pasme Malhaxl in rjave pasme Vasirja in Julenga.

 

Lisasta pasma

Vanstein Zaradi velikega povpraševanja po biku Vansteinu je seme ponovno v ponudbi. V obračunu za december 2011 je bik na petem mestu med aktualnimi nemškimi biki v skupnem selekcijskem indeksu, ki je 134. V letu 2011 je bil z 38.092 prvih osemenitev najbolj pogosto uporabljen bik v Nemčiji.

 

 

 

 

 

 

 

Mlečnost njegovih hčera je naslednja:

Laktacija

Število hčera

kg mleka

% masti

% beljakovin

Povprečje čred, kg mleka

prvih 100 dni

30.285

2.510

4,04

3,26

7.565

1. laktacija

21.673

6.719

4,19

3,51

7.554

2. laktacija

6.784

7.744

2,20

3,56

7.592

3. laktacija

539

8.105

4,21

6,54

7.611

VIR: LFL DE

Zaradi velikega števila hčera so njegove plemenske vrednosti 99-odstotno zanesljive. Bik prinaša napredek praktično v vseh lastnostih tako mleka kot mesa in fitnesa.

Cena doze semena je 13,56 evrov z DDV.

 

Resolut

Je bik, ki je v ponudbi Centra bikovega semena GPZ vse od začetka delovanja. Bik je zelo priljubljen tudi v Nemčiji. Je tipičen predstavnik lisaste pasme, njegove potomke so v kombiniranem tipu dobro omišičene, z veliko mleka.

Mlečnost njegovih hčera v Nemčiji je naslednja:

Laktacija

Število hčera

kg mleka

% masti

% beljakovin

Povprečje čred, kg mleka

prvih 100 dni

87

2.591

3,95

3,06

7.041

1. laktacija

78

6.802

4,08

3,39

7.072

2. laktacija

60

7.308

4,08

3,49

7.017

3. laktacija

35

7.846

4,04

3,43

7.229

VIR: LFL DE

Njegove potomke dosegajo visoko mlečnost, saj ima bik relativne plemenske vrednosti za mlečnost +1.091 kg, masti -0,15 % in +33 kg, beljakovine -0,06 % in +33 kg. Njegove potomke imajo lepa vimena in korektne noge.

Cena doze semena je 15,19 EUR z DDV

 

Malibu

Je v skupnem indeksu podoben Resolutu, vendar nekoliko boljši v fitnesu. Prinaša napredek v naslednjih lastnostih - persistenca, zdravje vimena, iztok mleka in potek telitve. Resolut je bik za telice, PV za telitev ima 114. Njegove potomke so lepih telesnih oblik s korektnimi nogami in vimenom.

Cena doze semena je 15,19 evrov z DDV

 

Rjava pasma

Pri rjavi pasmi so v ponudbi samo vrhunski biki. Med aktualnimi nemškimi biki so v ponudbi GPZ po decembrskih obračunih v skupni plemenski vrednosti uvrščeni takole: 5. Payboy, 6. Prohuvo, 7. Payssli, 9. Vasir. Huray, ki je v prodaji od začetka delovanja CBS, pa je ponovno na prvem mestu, ob tem, da v Sloveniji nima niti statusa za uporabo kot bik meliorator. Na drugem mestu je Prossli, ki je tudi že bil v prodaji in je prvak za dolgoživost. Oba bika bosta v letu 2012 še v ponudbi. Oba sta starejša bika, ki zanesljivo prinašata napredek, enako kot Etpat in Husir.

 

Pasma limuzin

Nov brezrožni bik pasme limuzin je Andre P, po ugodni ceni 7,05 EUR. Pri telitvi 44 telic po njegovi osemenitvi je bilo 4,5 % telitev s pomočjo veterinarja, 2,2 % telet pa je poginilo. Pri 52 telitvah krav je bila pomoč veterinarja potrebna pri 1,9 % porodov, 9 % telet pa je bilo mrtvorojenih. Andre P ima plemensko vrednost za meso 110, sam pa je v času odraščanja priraščal 1,593 kg na dan.

view counter